30.12.09

2010 · Any Europeu per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social

L'any 2010 que tot just estem a punt de començar serà l'Any Europeu per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social. Des de Responsabilitat Social ens sumem a la iniciativa i procurarem aportar-hi les nostres reflexions.

Podeu llegir en el web de l'Any (www.2010againstpoverty.eu) la següent presentació:

Europa uneix les seves forces per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social

Gairebé 80 milions d'europeus viuen en risc de pobresa, cosa que significa que suporten inseguretat i viuen sense el que la majoria de la gent sovint tenim garantit.

Viure en la pobresa pot comportar una varietat de problemes, de no tenir prou diners per a menjar i roba a patir males condicions d'habitatge i fins i tot la manca d'habitatge. La pobresa també significa haver de sortir-se'n dins unes opcions limitades d'estil de vida que pot conduir a l'exclusió social.

Inspirat pel seu principi fundador de solidaritat, la Unió Europea ha unit forces amb els seus Estats membres per fer de l'any 2010 Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social. Els objectius fonamentals són augmentar la consciència pública sobre aquests temes i renovar el compromís polític de la UE i els seus estats membres per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social.

El principi rector de l'Any 2010 és donar veu a les preocupacions de les persones que han de viure amb la pobresa i l'exclusió social, i inspirar tots els ciutadans europeus i altres parts interessades a comprometre's amb aquestes importants qüestions.

Aquest any també pretén lluitar contra els estereotips i les percepcions col.lectives de la pobresa. Mitjançant l'aprofitament dels principis de la UE de solidaritat i cooperació, el 2010 representa una crida sonora per a fer front a les causes de la pobresa envers un intent per assegurar que tothom pugui tenir un paper ple i actiu en la societat.

Organitzacions de la societat civil i els interlocutors socials s'uniran als països participants i la Comissió Europea per executar una sèrie d'activitats al llarg de 2010.

Dues conferències a nivell europeu tindran lloc al gener i desembre, una iniciativa artística construirà un pont entre les persones que pateixen la pobresa i l'exclusió social i el món de la creació, mentre que dies especials de formació donaran als mitjans de comunicació i als prenedors de decisions una visió actual d'aquests temes complexos.

Uns esdeveniments nacionals i locals es duran a terme a tots els Estats membres de la UE, més Noruega i Islàndia. Les activitats inclouran campanyes de sensibilització, tallers i seminaris d'informació a les escoles. Es produiran pel·lícules, revistes i altres materials informatius per a ajudar la gent a comprendre com la pobresa i l'exclusió social afecten les seves comunitats, i per als directament afectats, sensibilitzar sobre els seus drets.

Juntament amb personatges públics, persones que han experimentat la pobresa actuaran com a ambaixadors de la campanya, cosa que contribuirà a augmentar la visibilitat i credibilitat de les activitats de l'Any i convidar-ne altres a participar-hi.