21.5.09

Les dones al mercat de treball de l’Arc Mediterrani

L’Observatori estadístic de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), seguint amb la sèrie dedicada a diverses perspectives relacionades amb el mon del treball, presenta aquest nou informe, el nº11, dedicat a les dones en el mercat laboral de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Podeu consultar la resta d’informes estadístics a l’apartat especial dedicat a l’Observatori Estadístic en aquesta plana web. En aquesta, trobareu també altres documents com l’anàlisi de conjuntura econòmica de l’Euram i les monografies estadístiques publicades per l’Institut Ignasi Villalonga.

Resum del document nº11

La mà d’obra femenina ha estat àmpliament utilitzada en tots els sectors productius al llarg de la història, encara que no sempre s’haja reconegut la seua aportació al procés productiu ja que per molts anys s’ha considerat que el treball de les dones era complementari al desenvolupat pels homes de la família i, per tant, secundari quan no simplement fora dels canals tradicionals del mercat i, doncs, fora de les estadístiques relatives al mercat de treball. Des de finals dels anys seixanta va començar a replantejar-se el rol de la dona dins de la societat: les dones començaren a reclamar una major participació en tots els àmbits públics i, per consegüent, l’accés a un lloc de treball remunerat en condicions similars als dels seus companys homes així com l’accés a professions que s’havien assignat tradicionalment al homes.

Es lluitava, doncs, per trencar amb aquesta divisió tradicional del treball que assignava a les dones les feines que estaven directament relacionades amb el rol de dona com a mare i cuidadora de persones dependents, ja fossen infants o persones d’edat. És a dir, les dones quedaven relegades a ser mestres, secretàries o infermeres, treballs tots supeditats a decisions de superiors —normalment homes.

Document adjunt

0 comentaris: