6.5.09

Catalunya concentra el 80,5% de totes les ecoetiquetes europees que hi ha a l'Estat  • Medi Ambient i Habitatge destina 45.000 euros a incentivar l'ecoetiquetatge i l'ecodisseny

Catalunya concentra 33 de les 41 ecoetiquetes atorgades a l'Estat espanyol a productes o serveis que garanteixen un menor impacte sobre el medi ambient, segons criteris definits per la Unió Europea (UE). Aquestes ecoetiquetes s'obtenen al sotmetre les empreses a sistemes voluntaris de qualificació ambiental.

Segons informa Europa Press, dels 33 distintius catalans, destaquen els nou per a productes de neteja d'ús general, cuines i banys, i els vuit per pintures i vernissos d'interior. Durant l'últim any es van atorgar sis, la xifra històrica anual més alta, segons un comunicat difós ahir per la Conselleria de Medi Ambient.

La dada coincideix amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) de la convocatòria de les subvencions per al 2009 dedicades a promoure l'ecoetiquetatge entre les empreses, que aquest any arribaran als 45.000 euros, i que per primera vegada inclourà també el concepte 'ecodisseny'.

El Govern pretén així que més empreses compleixin amb els requisits necessaris per a l'obtenció de l'Etiqueta ecològica de la UE, que en el conjunt del continent ha estat atorgada en 754 ocasions. Els ajuts també estan destinades a la consecució del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, una altra distinció complementària a la primera, que en aquest cas només es dóna a Catalunya mitjançant la Conselleria de Medi Ambient.

Els ajuts suposen el finançament de fins al 75 per cent del total de despeses originades per a l'obtenció del Distintiu o de l'Etiqueta de la UE, indistintament, i fins el 50 per cent en el cas que es tracti de la renovació de les acreditacions. En cap cas podran superar els 4.000 euros en cas de l'Etiqueta i els 2.000 per al Distintiu.

La Generalitat convoca les subvencions per a l'ecoetiquetatge des de fa 10 anys, i els ajuts actuals superen els 40.000 mil euros destinats a 2008, i encara més els 23.000 de 2007, als 26.000 de 2006 o els 8.000 del 2005, aproximadament.

Els criteris per obtenir els guardons tenen en compte l'ús de matèries primeres, els consums d'aigua i energia, la contaminació fluvial o marítima, les emissions a l'atmosfera i la generació de residus. Cada comunitat autònoma amb competències en la matèria és l'encarregada de la concessió de les Etiqueta.

Aquest any, a més, en els ajuts s’hi afegeix, per primera vegada, el concepte d’ecodisseny, és a dir, podran rebre subvencions les organitzacions que demostrin el compliment de la norma de gestió ambiental dels processos de disseny i desenvolupament ambientals. L’import de la subvenció per a aquest concepte serà de 2.000 euros per a cada sol·licitud.

Més informació a Gencat.cat

0 comentaris: