12.5.09

El Parlament Europeu aprova l'informe Auken sobre la sobrexplotació urbanística del litoral espanyol

Donat el poc resó que ha tingut, us aportem la Resolució aprovada per el Parlament Europeu basada en l'informe Auken sobre la sobrexplotació urbanística del litoral espanyol. Agraeixo al Joaquim que ens ho hagi fet arribar i el seu apunt sobre el fet que l'aprovació d'aquesta resolució s'ha produït amb els vots en contra de PP i PSOE. 

Esmena 2
Bàrbara Dührkop Dührkop, Michael Cashman
En nom del Grup PSE
Informe A6-0082/2009
Margret Auken
Impacte de la urbanització extensiva a Espanya en els drets individuals dels ciutadans europeus, el medi ambient i l'aplicació del Dret comunitari, amb fonament en determinades peticion rebudes 2008/2248 (INI)

Proposta de resolució alternativa (de conformitat amb l'article 151, apartat 4, del Reglament) per substituir la proposta de resolució no legislativa A6-0082/2009 

Resolució del Parlament Europeu sobre l'impacte de la urbanització extensiva en algunes regions d'Espanya en els drets individuals dels ciutadans europeus, el medi ambient i l'aplicació del Dret comunitari, amb fonament en determinades peticions rebudes (2008/2248 (INI))


Accés al document i a la informació sobre les votacions fetes

0 comentaris: