18.5.09

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza una jornada sobre RSE

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza per aquest proper dimarts 19 de maig a la Casa Llotja de Barcelona una jornada informativa dirigida a empreses. Sota el nom “L’empresa integradora: equips de persones amb capacitats diferents” té l’objectiu de buscar fórmules per millorar el desenvolupament de la responsabilitat social empresarial i la integració de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.

La jornada de caràcter pràctic, serà introduïda pel Dr. Josep Santacreu (president del Grup de treball en RSE de la Cambra de Comerç de Barcelona) i hi participaran altres ponents de reconegut prestigi en el món empresarial, legal i del sector social.

Des de la seva experiència professional, posaran en coneixement dels assistents quines fórmules poden facilitar la incorporació de les persones discapacitades a l’empresa i com des d’aquesta es poden desenvolupar programes que van més enllà del propi compliment de la llei.


Nota: Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, és assessor tècnic de la Cambra de Comerç de Barcelona en matèria d'RSE

0 comentaris: