25.2.09

Stop a l'Estrès, recepta de MC MUTUAL per afrontar l'estrès laboral


L’estrès és la segona causa de pèrdua de salut a Europa i es relaciona amb més del 50% de l’absentisme laboral.

Actualment, afecta a un 22% dels treballadors i la OMS preveu que la crisi incrementarà la seva incidència.

MC MUTUAL ha desenvolupat Stop a l’Estrès per ajudar als seus mutualistes a afrontar l’estrès a la feina i evitar les conseqüències que comporta per a la salut.

L’estrès és la segona causa de pèrdua de salut entre els treballadors europeus i es relaciona amb més del 50% de l’absentisme laboral a Espanya (1). A l’actualitat, un 22% dels treballadors de la Unió Europea afirma estar sotmès a situacions estressores (2) i la Organització Mundial de la Salut (OMS) preveu que la crisi financera agreujarà la situació (3) .

Les despeses econòmiques derivades d’aquesta patologia també són importants. Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), els problemes de salut mental representen el 3% del Producte Interior Brut (PIB) de la Unió Europea, i l’any 2002 es va calcular que l’estrès laboral va ocasionar una despesa anual de 20.000 milions d’euros.

Stop a l'Estrès

Coneixedora d’aquestes xifres, MC MUTUAL ha impulsat i posat a disposició dels treballadors de les seves empreses mutualistes una campanya per facilitar-los l’afrontament de l’estrès i per dotar-los d’eines que els permetin gestionar-lo i prevenir possibles conseqüències sobre la seva salut.

Stop a l’Estrès compta amb diverses eines que es complementen entre elles, com la distribució de material divulgatiu, que facilita el coneixement sobre els factors relacionats amb l’estrès laboral i les conseqüències que comporta, tant a nivell individual com d’organització; un curs online, que proporciona recursos i tècniques d’afrontament de l’estrès i que està orientat a afavorir la gestió de situacions potencialment estressores; un CD i un DVD que inclouen tècniques de relaxació combinades amb música; i enquestes d’opinió i valoració sobre les diverses accions realitzades, que permeten a l’empresa conèixer el grau d’efectivitat de la campanya entre els seus treballadors.

A més, per tal de reforçar la difusió de Stop al Estrès i facilitar l’adopció d’actituds que afavoreixin l’afrontament de l’estrès laboral, MC MUTUAL ha inclòs també alguns dels consells oferts per la campanya en les agendes i calendaris de l’any 2009. Veure materials

Aquesta campanya s’emmarca en l’aposta de MC MUTUAL per la innovació. La mútua desenvolupa nous productes i serveis que contribueixin a millorar el benestar dels seus treballadors protegits i, per extensió, de tota la societat. A més, l’entitat col·labora amb organitzacions i projectes que fomenten la difusió de la prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, MC MUTUAL s’ha adherit recentment a la Campanya Europea sobre avaluació de riscos “Treball saludable. Bo per tu. Bon negoci per a tots”, que impulsa l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut a la Feina.

(1) Dada extreta de l’Enquesta de qualitat de vida a la feina (2002, Ministeri de Treball i Assumptes Socials)
(2) Dada aportada per la Fundació Europea per a la millora de les condicions de vida i treball.
(3) Declaracions de la Directora General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Dra. Margaret Chan.


Font: MC Mutual