23.2.09

Tot a punt per a la posada en marxa de l'Oficina Antifrau

El desenllaç del projecte de creació d’una Oficina Antifrau se segueix amb gran interès des de la Unió Europea, ja que pot situar Catalunya com a pionera en la transparència institucional i en la lluita contra la corrupció.

Per tal de garantir la coordinació, les seves funcions seran compatibles amb les que porta a terme la Sindicatura de Greuges i la Sindicatura de Comptes. Així, es tractarà de prevenir i corregir possibles disfuncions a què es poden veure abocades diferents administracions públiques derivades, en ocasions, per falta de formació o assessorament del personal. Es tractarà, en definitiva, de vetllar per la bona gestió pública.

El fiscal David Martínez Madero serà nomenat director de l'Oficina Antifrau en el primer ple parlamentari del març, si supera el tràmit de la comissió d'assumptes institucionals de la cambra que debatrà la seva vàlua com a candidat. Tanmateix, l'Oficina encara no té un pressupost assignat, cosa que des de l'oposició es considera indispensable per al vot de confiança i que la dotació sigui adequada a les expectatives creades. El que sí que se sap és que Martínez Madero treballarà amb un equip de 40 persones, majoritàriament funcionaris.

Des del nostre punt de vista, aquest instrument concebut sobretot per a analitzar i denunciar si hi ha indicis de delicte, tot i els elements positius que pot introduir, hauria d’anar acompanyat d’un compromís de gestió de la responsabilitat social per part de l’Administració Pública. Sabem que s’estan fent passos en aquest sentit però aquest compromís hauria de tenir un caràcter prioritari ja que l’esforç central hauria de ser més proactiu cap a gestionar l’ètica i la responsabilitat que no cap a explorar els fraus, aspecte per al qual ja hi ha altres instàncies.