14.2.09

Aprofitar la caiguda de feina per a guanyar capacitats

Els moments com l'actual en què els volums de feina poden disminuir de manera rellevant han de ser aprofitats immediatament per a guanyar noves competències.

Algunes empreses aprofiten el moment per a redissenyar estratègies, fet que ara és fonamental encara que no hagi baixat la feina! Els canvis fonamentals, en polítiques o fins i tot en el propi model d'empresa, ara per ara, han de plantejar-se com integrar la sostenibilitat i els criteris d'RSE.

El temps que pugui quedar disponible per a la plantilla i també en el nivell directiu s'ha d'aprofitar per a formar-se tot adquirint noves capacitats estratègiques. Remarquem l'adjectiu estratègiques perquè ni han de ser ni han de ser vistes com una ocupació del temps sinó com la clau de volta per a sortir-se'n i la porta per mitjà de la qual totes les persones han d'enfortir el seu compromís ple amb el futur de l'empresa.

Fins i tot, el voluntariat d'empresa podria tenir-se en compte, amb l'orientació que li donen les empreses que saben treure'n un rendiment d'integració de valors i habilitats socials per a l'organització.

Les empreses catalanes disposen de diferents possibilitats de formació amb suport oficial, com ara les bonificacions de la Seguretat Social per a formació contínua o altres programes adhoc.

Fer fora part de la plantilla no solament suposa un mal impacte social i personal, sinó que vol dir tirar per la borda la inversió feta fins al moment en unes persones. Abans de plantejar d'immediat les reduccions de plantilla, cal pensar si el nostre equip, amb una bona capacitació i un bon lideratge, pot fer un salt endavant en competitivitat i en productivitat, potser a partir de desenvolupar models de futur més basats en la sostenibilitat.