5.2.09

Els fons de la Seguretat Social ja no seran la gran palanca de la Inversió Socialment Responsable

[es] Versión en castellano publicada en Diario Responsable

Les expectatives que els fons de la Seguretat Social fossin la gran palanca de la ISR a l'Estat espanyol s'esvaeixen davant la gran disminució de recursos que es pot produir per la crisi. Crisis contra les quals ens hauríem de protegir amb una economia precisament més ètica i responsable...

Un dels grans inductors de la Responsabilitat Social hauria de ser la Inversió Socialment Responsable, enfocament que afectaria d'una manera molt plena a les entitats financeres.

Donat que el progrés en aquesta matèria estava avançant molt lentament, creiem que que el paper que hi pugui tenir el sector públic per a afavorir el dinamisme en aquesta pràctica ha de ser clau, afavorint que n'hi hagi més coneixement, més confiança, més productes, etc.

I el gran actiu del sector públic espanyol per a actuar en el camp de la ISR havien de ser les reserves de la Seguretat Social, aquells mils de milions que auguraven la seguretat de les nostres pensions i que permetien llançar propostes en el sentit de fer-ne una inversió socialment responsable. Així es va recollir en les conclusions de la subcomissió d'RSE del Congrés dels Diputats, per exemple. En concret, la conclusió número 20 deia així:


Impulsar la Inversió Socialment Responsable (ISR)

Recomanem el desenvolupament d'una normativa que obligui les entitats gestores de fons d'inversió i plans de pensions a indicar si incorporen -o no- criteris socials i ambientals en la seva anàlisi per a la selecció d'inversions, promovent així una major transparència en el mercat financer. En aquest sentit cal recordar l'impacte que ha tingut sobre el creixement del mercat ISR al Regne Unit la "Socially Responsible Investment" SRI Disclosure Regulation, que instava els fons de pensions a informar sobre les seves polítiques d'inversió i els criteris de sostenibilitat aplicats. Així, en el cas d'Espanya, és necessari introduir la corresponent modificació legal per a introduir la necessària transparència dels fons de pensions. Des d'aquest punt de vista, el paper dels fons públics pot jugar un paper fonamental. Així en la pròxima reforma del fons de reserva de la Seguretat Social s'hauria d'estudiar la inclusió de criteris socials i ambientals en la seva gestió.
Ara, malauradament, aquesta reserva corre el risc d'esvair-se, fruit de la necessitat de donar resposta als centenars de milers d'aturats que la crisi ens està deixant.

Precisament per a fer més sostenible l'economia mundial, ens cal enfortir la inversió socialment responsable, però ara aquesta crisi ens impedirà fer ús del gran ressort d'ISR de què es podia disposar a l'Estat.

Caldrà, doncs, que moderem la nostra expectativa en els grans mecanismes públics i procurem fer de la ISR una opció personal, demanant amb constància a les institucions financeres de quins canals d'inversió disposen que recullin criteris de responsabilitat social.

El volum de la ISR ha disminuït darrerament a l'Estat espanyol, i sense uns criteris i unes accions potents d'RSE integrades en el sector financer i inversor difícilment l'RSE podrà situar-se en un terreny central dins la nostra societat, els nostres mercats, la nostra economia.

Aquest article ha estat publicat a Diario Responsable