25.2.09

La UAB impartirà un màster sobre turisme accessible el proper curs

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) impartirà el curs vinent el Màster en Gestió del Turisme per a tots amb l'objectiu de formar professionals que contribueixin a que el sector turístic no s'exclogui les persones amb discapacitats o necessitats especials.

Segons la UAB, les instal lacions turístiques "són un clar exemple de manca d'accessibilitat" tant per a persones amb discapacitat, com per a dones embarassades, lesionats o gent amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

Les principals barreres es donen en tres fases:
a) en la formalització de la reserva amb pàgines web no accessibles i personal de les agències de viatge amb manca de formació,
b) en els transports que no estan adaptats, i
c) en els propis destins, on no hi ha serveis adaptats a les habitacions, instal lacions esportives o de lleure i dificultats en l'accés als recursos turístics, entre d'altres.

Els estudis es cursaran a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB i es tracta del primer programa d'aquestes característiques que s'impartirà a l'estat espanyol. Segons la universitat, contribuirà a "enfortir un sector econòmic estratègic" tant a Catalunya com a nivell estatal.


Màster en Gestió del Turisme per a Tots (Turisme Accessible)


Hem d'ésser conscients que s'ha d'evolucionar cap a una societat que doni resposta a tots i cada un dels seus membres, amb els mateixos drets i obligacions, i en la que hi hagi igualtat d'oportunitats per a tots; és a dir, hem de transformar els nostres espais en entorns accessibles. En definitiva, tot allò que en la societat està pensat per l'ús i l'oci de les persones ha d'ésser accessible i útil per tots els membres de la societat i coherent amb la contínua evolució de la diversitat humana.

Per altra banda, hem de tenir en compte que una part molt important de l'economia espanyola és la indústria turística, concretament l'11% del PIB, i segons l'Organització Mundial del Turisme (OMT, 2002), Espanya és el tercer país d'entrada de turistes després de França i Estats Units; i Catalunya ha estat aquest darrer any la primera destinació triada pels turistes, la qual cosa implica que estem en una economia en la que: a) hi ha moltes empreses que ofereixen serveis al turista, com empreses d'allotjament, de transport, de restauració, d'oci, etc.; i b) oferim un gran ventall de destinacions turístiques. Malgrat això, i en comparació amb el que seria desitjable hi ha molt poques empreses que hagin adoptat la filosofia d'accessibilitat universal en la seva organització, i per tant, que estiguin oferint un producte o servei per a tothom.

A més, no tenim constància de l'existència de cap programa d'estudis de postgrau similar al que aquí es proposa en tot el territori espanyol.

Donada la importància de la temàtica que aquí presentem i donat el vuit de formació que s'ha constatat oferim aquest màster que pretén ésser un referent de conscienciació i formació per la societat.

Objectius

L'objectiu del programa del Màster en Gestió del Turisme per a Tots és el de contriubuir a la difusió del coneixement del turisme per a tots en la nostra societat, a la conscienciació social en tots els aspectes referents al mateix i formar professionals especialitzats en la gestió del turisme per a tots en qualsevol dels seus àmbits, productes i serveis.

Un cop assolit aquest objectiu serà gestor d'un producte, servei o destinació turística en una administració pública o en quelcom empresa privada dedicada a qualsevol activitat relacionada en l'indústria turística.

Més informació