21.2.09

Les llengües com a oportunitat de negoci i com a Responsabilitat SocialPodeu trobar a youtube aquest interessant vídeo dirigit a les empreses que volen fer negoci a Catalunya on se'ls aporta una informació rellevant sobre la manera d'establir una relació positiva i profitosa amb el territori a partir del respecte a la identitat en matèria lingüísitica.

Aquesta és una informació que per a moltes empreses és desconeguda, ja des de la llunyania sols saben apreciar les taques de colors dels estats, cosa que limita una correcta aproximació a la realitat diversa. A més, no és fàcil de comprendre els motius pels quals una de les llengües més importants d'Europa i la 19a a internet no gaudeix d'una major protecció legal que la deixa en condicions d'inferioritat davant les llengües que disposen de la força dels estats al seu darrere.

El vídeo fa referència a la Responsabilitat Social de les Empreses, i a l'oportunitat de negoci que suposa. A banda d'aportar algunes dades sobre la realitat del mercat de 13 milions de persones i sobre la llengua catalana, presenta unes paraules del director de Microsoft per a Catalunya i Balears, Sr. Carles Grau, que explica com la seva sensibilitat i adequació al mercat català els ha permès entrar-hi amb una major força i solidesa.Catalan, a business opportunity

Within the European Union there is no other case of a language spoken by so many millions of inhabitants which is not fully present in the majority of mass-market goods. For many products, Catalan is still the exception. The erroneous criteria of associating the importance and therefore the consideration of a language with the fact that it belongs to an independent state affects its status in all areas.

Everywhere in democratic and developed countries, linguistic communities with a volume of consumers similar to that of Catalan are always respected. There are no objective reasons to justify discriminatory treatment of Catalan consumers. Catalan consumers have exactly the same rights as any other European consumers and furthermore, their economic strength is often much higher than that of other linguistic communities that already have all products available in their language, and therefore production in Catalan is fully economically justifiable.

The presence of Catalan within products is one of the precepts included in what is called social responsibility. Labelling in Catalan is as much a part of responsible consumption as respect for the environment, the consumer's right to appropriate product information and the rights of workers involved in production. If a company has a public commitment to act according to a code of ethics by which it takes into account the communities where it operates, or if it is committed to not showing racist or discriminatory attitudes for cultural or social reasons, then it should label in Catalan at least essential information for all its mass-market products distributed in Catalan territory.El think tank Responsabilitat Global ha assessorat el govern català en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses en matèria lingüística en el període 2006-2007, i durant el 2008, amb motiu de l'Any Internacional de les Llengües i l'Any Europeu del Diàleg Intercultural, vam treballar per la integració dels aspectes lingüístics en la materialitat de l'RSE (vegeu-nes algunes reflexions).