25.2.09

Estudi sobre el personal contractat al Tercer Sector Social a Catalunya


L’Estudi sobre ocupació al Tercer Sector Social és una recerca pionera a Catalunya que estudia la realitat laboral dels equips de les entitats. La recerca forma part del Pla de Suport al Tercer Sector Social, aprovat recentment pel Govern català i cofinançat per l’Obra Social de Caixa
Catalunya i la pròpia Generalitat de Catalunya, des del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Després d’uns anys de creixement i consolidació de les entitats del Tercer Sector Social, és necessari conèixer la situació laboral a les entitats per poder afrontar exitosament els reptes que es presenten en aquest àmbit.

Es necessita la participació de les entitats. Si sou una entitat social i teniu personal contractat, us demanem que participeu a la recerca contestant aquest qüestionari en aquest enllaç:
www.tercersector.net/estudiocupacio

La recerca està elaborada conjuntament per l’Observatori del Tercer Sector i la Fundació Pere Tarrés.

Al termini de la recerca s’elaborarà una publicació que es farà arribar a totes les entitats participants.
www.observatoritercersector.org
Per a més informació podeu contactar amb Sara López: Tel. 93 217 72 97
sara.lopez@tercersector.net