23.2.09

El conjunt de les obres socials aguanten l'embestida de la crisi pel pes de la Caixa

El fet que les caixes catalanes, com a conseqüència de la crisi, hagin tingut una disminució dels beneficis del 37% respecte a l'exercici anterior està comportant un impacte important en les obres socials. Tot i així, en el conjunt l'impacte no serà excessiu ja que la Caixa ha decidit mantenir el mateixa destinació per a l'Obra Social i l'import d'aquesta entitat suposa un percentatge enorme del total. Mentre que la Caixa aporta 500 milions d'euros a obra socials, el conjunt de les altres nou caixes catalanes aporten entre totes uns 130 milions.

La reducció ve motivada per la reducció de beneficis però també per la recomanació que ha fet el Banc d'Espanya tant a bancs com a caixes que destinin la màxima part possible dels seus resultats a dotacions per cobrir l'augment de la morositat.

El tercer sector notarà enguany de manera molt forta la crisi, i tant en els ingressos com en les sortides, ja que la disminució de les subvencions públiques se suma a l'increment de les necessitats socials que caldria cobrir.

Cal recordar que l'aportació del sector públic veurà retallada les seves aportacions per la disminució o contenció de les subvencions però també per altres factors entre els quals ens referirem a dos.

En primer lloc, la decisió política del govern espanyol de subvencionar amb els diners de l'IRPF únicament a les entitats d'àmbit estatal. I en segon lloc, per l'entrada d'operadors privats en espais que fins fa poc havien estat propis del tercer sector, sense que l'administració pública hagi fet res per a introduir-hi mesures per a una lliure competència on el factor econòmic no prevangui desmesuradament per sobre dels altres.

Arribats en aquesta situació, és d'agrair i cal fer-ne reconeixement del fet que la Caixa, malgrat que els seus resultats es van reduir en un 27%, no hagi permès que la conjuntura econòmica repercuteixi en la seva activitat social. Així, està previst que per al 2009 es mantinguin els mateixos recursos que per al 2008, és a dir 500 milions d'euros.

A banda de demanar que la reducció per part d'algunes caixes no sigui tant alta, també cal esperar que l'estat reconsideri la seva decisió respecte a l'IRPF i que les administracions facin una política anticíclica i donen suport a les entitats socials que en aquests moments poden fer de coixi de les necessitats socials tot actuant amb una alta eficiència i solidaritat.

Veure notícia relacionada al Periódico