6.2.09

Canyelles entrevistat a la revista dels agents comercials


La revista "Comerç & Gestió", editada pel Col·legi Oficial dels Agents Comercials de Barcelona (COACB), fa en el darrer número un reportatge sobre la Responsabilitat Social de les Empreses, en el qual entrevisten Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, i Jordi Torrents, director de Reputació Corporativa d’Acceso Group.

El reportatge es titula "Responsabilitat Social Corporativa: ètica o estètica?", i pretén sensibilitzar sobre la matèria els agents comercials.

Podeu accedir a la publicació (reportatge en pàgines 11 a 15)