30.12.07

Les reflexions més llegides a Responsabilitat Global en el 2007

Durant aquest 2007, els escrits més llegits publicats a Responsabilitat Global han estat els que us relacionem tot seguit, ordenats per temes:

1) Articles. Els escrits més llegits han estat els que incorporàven un article. Per ordre de major a menor interès han estat:
· Les 60 organitzacions més compromeses amb l’RSE parlen de Territoris Socialment Responsables en el primer seminari collaboratio
· Comentaris sobre l'estat de la Responsabilitat Social'06
· El passat de les empreses importa?
· Kelme - Oleguer: el conflicte està servit
· RSE i Comerços
· A qui li interessa parlar de Territoris Socialment Responsables?
· RSE i cultura popular i tradicional
· Les Empreses d'Inserció, bon exemple d'RSE
· RSE i tecnologia
· Comerços responsables socialment


2) RSA. La Responsabilitat Social de les Administracions Públiques ha estat un dels temes que ha suscitat major interès:
· Sobre la Responsabilitat Social de les Administracions Públiques i les tautologies
· Responsabilitat Social d’una Empresa anomenada Administració
· La Responsabilitat Social de la classe política
· Cal recuperar l'expectativa que els polítics haurien de tenir actituds exemplars

3) Crisi mobilitat. Aquest greu problema va generar alguns escrits que també van estar entre els més llegits:
· Adif assoleix la màxima qualificació per al seu informe de sostenibilitat
· Davant la crisi de mobilitat a Barcelona cal unitat d'acció
· Irresponsabilitat social manifesta
· Pèrdua de reputació: menys valor per a OHL i menys legitimitat per a l'Estat
· La Responsabilitat Social del cap del govern

4) RSO. La Responsabilitat Social de les Organitzacions del tercer sector també ha estat una matèria de debat, especialment a partir de certs escàndols o males pràctiques. Però la reflexió més llegida anava sobre qui vigila els vigilants:
· Quis custodiet ipsos custodes?

5) RSI. La Responsabilitat Social dels Individus i les famílies, l'RSE aplicada a la cultura, als hàbits quotidians, etc., també ha començat a generar un cert interès, tot i que en menor mesura:
· Fem campanya contra els 'ficos'
· La responsabilitat dels individus ha de ser un gran inductor de l'RSE
· Casaments sostenibles

Altres també amb màximes lectures:
· Països llatinoamericans més conscients de la necessitat d'incorporar l'RSE, segons declaracions de Canyelles a Radio Intereconomia
· Recuperar la Història que presumptes interessos poc ètics han ocultat 500 anys
· Rectificacions
· Els 10 Manaments de la Responsabilitat Social

0 comentaris: