19.12.07

Curs d'RSE sobre les relacions entre les Empreses i el Tercer Sector

La Fundació Pere Tarrés (URL) ha programat amb la col·laboració de Responsabilitat Global un curs de curta durada i màxima actualitat:


La Responsabilitat Social Corporativa:
relacions entre les empreses i el Tercer Sector


Aquest curs de nivell avançat, s'adreça a persones amb responsabilitats directives en el tercer sector, les empreses i l’administració pública, amb l'objectiu de donar coneixements sobre la Responsabilitat Social, entesa com el compromís que tenen les empreses per tenir en compte els aspectes socials i ambientals en les seves activitats comercials i amb els seus interlocutors.

Destinataris: Aquelles persones professionals, de qualsevol sector, que desitgin treballar per implementar a la seva empresa o organització no lucrativa un projecte de Responsabilitat Social de l'Empresa o de les Organitzacions.

Metodologia: Es desenvoluparà d’una manera pràctica, mitjançant l’aprofundiment dels fonaments teòrics de l'RSE i, sobretot, mitjançant la utilització de casos reals i el treball en grup.

Objectius: Oferir a l’alumne uns coneixements bàsics sobre la Responsabilitat Social, tant com de les empreses com de les altres organitzacions. Comprendre com afecta, aquest nou context, les Organitzacions No Lucratives, tant internament, com en la relació amb empreses, ciutadans i altres parts.

Aquest és un curs d'extensió universitària (Curs reconegut per les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social de la Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull)

Dies 25 de gener i 1 de febrer ' 08
Durada 10 hores
Horari de 15.30 a 20.30 hores

Accés a la informació del curs i a la matriculació: www.peretarres.org/formacio/fitxa_curs.asp?CodiCurs=222182


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: