27.12.07

La responsabilitat dels individus ha de ser un gran inductor de l'RSE

Que el futur de l'RSE va estretament vinculada a les actituds responsables de la ciutadania és una hipòtesi de treball prou clara i evident. Donat que aquestes actituds encara es mostren prou limitades, la hipòtesis no dóna una perfecta explicació del moment creixent de l'RSE en la mesura que hi ha empreses visionàries que anticipen un comportament cada cop més responsable per part de la població i esperen aconseguir-ne un avantatge competitiu.

El repte de la conscienciació ha d'abastar totes les professions i condicions, i pensant en el desenvolupament d'un Territori Socialment Responsable, cal que s'hi promoguin actituds compromeses tant entre estudiants com entre adults i jubilats. La gent gran i els més joves tenen les capacitats i sensibilitats que els han de permetre millorar el seu comportament, mentre que les persones en edats laborals tenen les complicacions derivades de la gestió del temps.

La manca de temps dificulta conciliar, no solament entre la feina i la vida personal, sinó també entre les diferents obligacions ètiques i responsables. De vegades no hi ha prou temps per a fer-ho tot i fer-ho tot bé. Cal que puguem oferir solucions adaptades en aquest context de difícil gestió de la quotidianitat.

Sorprèn, en aquest sentit, que les mestresses de casa siguin més proclius que les persones universitàries al reciclatge. Tot i que aquestes dades corresponen a un estudi poc representatiu pel nombre de persones entrevistades, sí que se'n pot deduir que les persones que gestionen la quotidianitat més professionalment (és la seva dedicació prioritària) saben modificar les actituds i reconvertir-les a la sostenibilitat, mentre que les que tenen en la gestió de la quotidianitat una dificultat que miren de superar com poden els costa molt més d'integrar-hi altres criteris de sostenibilitat els quals els comporten -o així ho deuen percebre- un major cost, en diners, en temps o en atenció.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: