19.12.07

Una mirada enrere

Estem a les portes de tancar un cicle de planificació i execució. Els anys naturals no són només una convenció sinó que responen a un cicle de la natura. El Nadal o el sostici d'hivern representen l'inici d'un nou cicle, l'ascenció de la llum.

Des de la perspectiva que cadascú vulgui atorgar-li (laica, religiosa, cultural, consumista, relacional, familiar, lúdica...) no hem de perdre els referents que atorguen significat als moments i fan dels cicles una manera de refer la vida i refer-nos a nostraltes mateixos.

Acabar un cicle i començar-ne un altre ens aporta la possibilitat de fer una mirada enrere, recòneixer errors i virtuts, millorar i superar-se... Tècnicament és moment de començar a encarar les Memòries i de dotar d'energia els nous objectius.

Humanament és el moment d'abandonar velles maneres de fer i descobrir les nostres millors maneres, descobrir com podem fer de cada acte individual, cada actitud, cada gest, una aportació a una millor concòrdia universal. Si l'aleteig d'una papallona es percep a l'altra banda del món, imagineu-vos cadascuna de les nostres impostures...

Fent mirada enrere, em proposo començar a rellegir alguns pensaments i algunes accions per valorar si hem de reajustar valors, idees, propostes de valor, per veure si les podem dotar de millors coherències i potencials.

Si algú ens hi acompanya aquí trobareu algunes de les darreres anotacions:Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: