2.3.18

La Generalitat presenta la seva estratègia de dades obertes al Mobile World Congress: tot en format obert

  • La Generalitat de Catalunya va presentar, el passat dia 27 en el marc del Mobile World Congress, la seva estratègia d’obertura de les dades públiques, fruit del desenvolupament del Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.
La presentació de l'estratègia de dades obertes, amb el títol «Open Data as a service: changing public administration in Catalonia», posa de manifest les principals actuacions que duu a terme la Generalitat per tal d'avançar en el govern obert i en el que comporta: una nova forma de treballar des de l’administració i una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania.

Una de les principals novetats que planteja aquesta estratègia és el fet que el moviment d'obertura de dades avança per revertir la lògica que regia fins ara: amb aquesta nova estratègia es treballa, per defecte, per tal que les dades de què disposa l’administració es publiquin totes en format obert.

Aquesta nova manera de pensar representa en ella mateixa un canvi de paradigma cultural, ja que passem de marcs normatius i maneres de treballar que afavoreixen l'obertura de determinades dades a publicar tota aquella informació pública de què disposa l'Administració, excepte aquella marcada per la Llei com a no publicable.

En aquest nou marc mental i d'actuació, es dibuixen els principals elements de l'estratègia:

Obertura de dades públiques d'interès
  • Catàleg únic de Dades Obertes de Catalunya
  • Publicació, per defecte, de totes les dades de l’administració pública en obert
  • Foment de l’ús de les dades per part de la mateixa administració pública, entre els professionals del sector, i, sobretot, foment de l’explotació d’aquestes dades per part de la societat civil.
Automatitzacions de processos i integració d'aplicacions
  • La plataforma de dades obertes es concep com l’espai on es dipositen les dades de l’administració i, per tant, com a font de dades en brut que han de servir de base per a la compartició i el desenvolupament d’aplicacions de treball
  • Permet l'intercanvi directe de dades a nivell intern, i per tant redueix costos (en recursos humans i econòmics).
  • El gestor ofereix la possibilitat de connectar aplicacions al portal que poden descarregar o pujar les dades automàticament
Creació de visualització i gràfics
  • La plataforma ofereix la possibilitat als professionals de crear visualitzacions i gràfics elaborats, a partir de les dades, que, sens dubte, aporten un gran valor afegit a la comprensió d’aquestes dades.
  • Al mateix temps, la difusió d’aquestes dades en format gràfic fàcilment integrable a qualsevol pàgina web, permet que des de la mateixa administració es treballi en la elaborar gràfics i mapes per fer més comprensibles les dades a tota la ciutadania.
  • Finalment, la ciutadania en general també pot elaborar visualitzacions simples dins la plataforma de dades obertes utilitzant les eines de què la mateixa plataforma disposa.
De manera general, l’estratègia d'obertura de dades que segueix la Generalitat garanteix la qualitat de les dades i del servei que es dóna, de tal manera que millorin l'eficiència i l'eficàcia de les actuacions administratives. A més, però, les eines, la plataforma i el model del servei permeten un accés de la ciutadania a serveis gratuïts i oberts i per tant fer un seguiment de l’acció de govern en tot moment.

Per a més informació sobre Dades Obertes a la Generalitat, consulteu el Portal de dades obertes.

Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya (versió en català)[2,73 MB]
Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya (versió en anglès)[2,57 MB]