3.3.18

El CERMI considera molt positiva la creació de la Comissió Interministerial per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública

NP. El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) considera molt positiva la creació aquest divendres pel Govern a través d'un reial decret aprovat en Consell de Ministres d'una Comissió Interministerial per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública.

La posada en marxa d'aquesta comissió servirà per a l'impuls, l'extensió i el seguiment de la dimensió inclusiva de la contractació pública en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, maximitzant així el potencial social que proporciona la nova Llei de Contractes del Sector Públic que entrarà en vigor en uns dies.

A més de tots els departaments ministerials, la nova comissió comptarà amb la presència de la societat civil. En concret, del CERMI, a través del Consell Nacional de la Discapacitat, i de la Plataforma del Tercer Sector, per mitjà de la Comissió per al Diàleg Civil, el que enriquirà les seves recomanacions, propostes i treballs en incorporar la perspectiva de les organitzacions cíviques .

El CERMI fa una crida a la resta d'Administracions públiques -comunitats autònomes i corporacions locals- perquè segueixin aquesta bona pràctica i constitueixin comissions d'aquest tipus en els seus respectius àmbits de responsabilitat, perquè el compromís amb la contractació pública socialment responsable sigui de tots els poders públics, inclosos els territorials.

Des del sector social de la discapacitat, es reconeix i agraeix al ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i en concret a la secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, el que hagi liderat la creació d'aquesta comissió interministerial en el si de l'Administració de l'Estat.