20.3.18

Dia Internacional de la Felicitat. Nacions Unides

Què és el Dia de la Internacional de la Felicitat? És un dia per ser feliç, naturalment! Des de 2013, les Nacions Unides han celebrat el Dia Internacional de la Felicitat com a reconeixement de l'important paper que exerceix la felicitat en la vida de les persones de tot el món.

El 2015, les Nacions Unides van llançar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que pretenen posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat i protegir el nostre planeta -tres aspectes primordials que contribueixen a garantir el benestar i la felicitat.Les Nacions Unides conviden a totes les persones de qualsevol edat, així com a les escoles, els negocis i els governs a celebrar el Dia Internacional de la Felicitat.


Assemblea general de les Nacions Unides 


Resolució aprovada per l'Assemblea General el 28 de juny de 2012
[Sense remissió prèvia a una Comissió Principal (A / 66 / L.48 / Rev.1)]

66/281. Dia Internacional de la Felicitat


L'Assemblea General,

Recordant la seva resolució 65/309, de 19 de juliol de 2011, en la qual va convidar els estats membres a emprendre l'elaboració de noves mesures que reflectissin millor la importància de la recerca de la felicitat i el benestar en el desenvolupament amb vista a orientar les seves polítiques públiques,


Conscient que la recerca de la felicitat és un objectiu humà fonamental,


Reconeixent la pertinència de la felicitat i del benestar com a objectius i aspiracions universals en la vida dels éssers humans de tot el món i la importància que es reconeguin en els objectius de les polítiques públiques,


Reconeixent també la necessitat que s'apliqui al creixement econòmic un enfocament més inclusiu, equitatiu i equilibrat, que promogui el desenvolupament sostenible, l'eradicació de la pobresa, la felicitat i el benestar de tots els pobles,

  1.  Decideix proclamar el 20 de març Dia Internacional de la Felicitat;
  2.  Convida a tots els Estats Membres, les organitzacions del sistema de les Nacions Unides i les altres organitzacions internacionals i regionals, així com a la societat civil, incloses les organitzacions no governamentals i els particulars, a observar de manera adequada el Dia Internacional de la Felicitat, per mitjans com activitats educatives i de conscienciació;
  3. Sol·licita al secretari general que assenyali la present resolució a l'atenció de tots els Estats Membres, les organitzacions del sistema de les Nacions Unides i les organitzacions de la societat civil perquè observin adequadament el Dia Internacional.
118a sessió plenària 
28 juny 2012
 Font
Web ONU Dia de la Felicitat