8.3.18

Declaració del Govern de la República amb motiu del Dia Internacional de la Dona @catalan_gov

El Govern de la República ha fet una declaració des de Brussel·les amb motiu del Dia Internacional de la Dona en la qual no sols expressa el seu compromís sinó que denuncia la impugnació que l'Estat espanyol va fer de la Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones aprovada pel Parlament de Catalunya al juliol de 2015, tal com ha fet amb un trentena de lleis en el darrers cinc anys, entre les quals, la Llei contra la pobresa energètica, la Llei d'impostos bancaris, la Llei de prohibició del fracking, la Llei d'horaris comercials o la Llei contra el canvi climàtic.