8.3.18

[DEBAT] L'equilibri amb la natura. L'aigua: dret humà bàsic. Congrés Participatiu Catalunya i Futur. Tortosa

Congrés Participatiu Catalunya i Futur

En una època de grans canvis com ho van ser els anys setanta del segle passat, se celebra un congrés que compleix una missió semblant al que va representar el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), amb el mateix esperit transformador, però aprofitant les noves tecnologies per involucrar el màxim de gent possible en la construcció d’un país molt millor per a tothom.

Què pretén aquest Congrés? Amb la celebració d’aquest Congrés, es pretén definir la Catalunya que Catalunya vol de manera oberta i participativa. Des dels principis constitucionals al sistema electoral, des de les estructures productives a les que garanteixin la sostenibilitat, des del sistema educatiu al de comunicació, des de les bases que facin possible la societat del benestar al marc català de relacions laborals… tots i cadascun dels detalls que han de servir per construir el nostre futur i fer d’aquest país un lloc millor per viure-hi.

Es pot consultar la ponència marc i més informacions al web.