6.10.16

Disposar d'una agenda global (ODS) i d'una agenda local (Focus) facilita la gestió de l'RSE per part de les pimes

  • Els ODS també són una oportunitat per a les Pimes per integrar l’RSE
  • Disposar d'una agenda global i d'una agenda local facilita la gestió de l'RSE per part de les pimesHa tingut lloc aquest matí a la Biblioteca de Catalunya el segon seminari del II Cicle formatiu de responsabilitat social del Consell de Relacions Laborals, titulat Les Pimes i els Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS), a càrrec de l'expert Josep Maria Canyelles. Els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables.

La setmana passada, en el primer seminari, va intervenir Àngel Pes, president de la Xarxa espanyola del Pacte Mundial, que va iniciar el cicle parlant de la nova frontera del desenvolupament sostenible, l'agenda 2030 de Nacions Unides i la COP21

Josep Maria Canyelles, que és promotor de Responsabilitat Global i coordinador de Respon.cat, ha explicat l’origen i el sentit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030. Ha indicat que davant la preocupació per una conjuntura social, econòmica i ambiental molt desequilibrada, des de Nacions Unides es pren consciència de la necessitat de prendre mesures i l’any 2000 neixen els anomenats Objectius del Mil·lenni, dirigits bàsicament als Estats, i el Pacte Mundial, dirigits a les empreses.

De fet, amb el Pacte Mundial, per primera vegada, per a la consecució dels nous reptes de la humanitat, les empreses es consideren elements clau per la seva capacitat de contribuir al desenvolupament dels entorns on operen, així com de traslladar saber fer a altres actors i territoris. Aquesta consideració pren més força amb els ODS, dirigits tant a poders públics com a les empreses i tots els altres actors, com la societat civil o la mateixa ciutadania. En aquest sentit, l’ONU reconeix la força transformadora de les empreses en ser la principal font mundial de l’activitat econòmica.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible es van aprovar com a concreció de l'Agenda 2030 [Transformant el nostre món: Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible] i volen ser un pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat, alhora que enfortir la pau universal dins una més àmplia llibertat, i eradicar la pobresa en totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa extrema, és el major desafiament a què s’enfronta el món i constitueixi un requisit indispensable per al desenvolupament sostenible.

Les anomenades tres P de la sostenibilitat, que corresponen a People, Planet, Profit, han vist evolucionar el profit (benefici) cap a prosperitat, alhora que han integrat dues dimensions de bon govern, la pau i els partenariats, de manera que, ara podem parlar de les cinc P:
  • Persones. Es pretén posar fi a la pobresa i a la fam, en totes les seves formes i dimensions, i a vetllar perquè tots els éssers humans puguin realitzar llur potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.
  • Planeta. S’ha decidit protegir el planeta contra la degradació, entre d’altres mitjançant un consum i una producció sostenibles, una gestió sostenible dels seus recursos naturals i accions urgents per a fer front al canvi climàtic, de manera que pugui satisfer les necessitats de les generacions presents i futures.
  • Prosperitat. S’ha decidit vetllar perquè tots els éssers humans puguin gaudir d’una vida pròspera i plena, i perquè el progrés econòmic, social i tecnològic es produeixi en harmonia amb la natura.
  • Pau. S’ha decidit promoure unes societats pacífiques, justes i inclusives, sense temors ni violència. No hi pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense desenvolupament sostenible.
  • Partenariats. S’ha decidit mobilitzar els mitjans necessaris per a implementar aquesta Agenda mitjançant una Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible revitalitzada, que es basi en un esperit de major solidaritat mundial i se centri particularment en les necessitats de les persones més pobres i més vulnerables, amb la participació de tots els països, tots els actors i totes les persones.
Canyelles ha emfatitzat les interconnexions entre els diferents objectius de desenvolupament sostenible així com el seu caràcter integrat, aspecte de crucial importància per a comprendre'n l'enfocament i garantir el compliment del propòsit de la nova Agenda. En aquest sentit, ha fet el paral·lelisme amb com l'RSE va evolucionar d'una suma de bones pràctiques desconnectades, departamentals, a un enfocament integral i integrat, connectat a l'estratègia empresarial i a la cultura corporativa de cada organització.
 
A la part final de la sessió ha entrat en detall de cada ODS, posant alguns exemples de com una pime pot aplicar-los, i mostrant com algunes pimes ja hi estant actuant. En aquest sentit, tanmateix, ha alertat que el que ha de fer una pime és revisar la seva RSE, els temes que prenen materialitat, i a partir d'aquí mirar les connexions amb els ODS. Fer-ho al revés, mirant què podem fer per a cada ODS, pot suposar començar la casa per la teulada, i provocar una distància en termes pràctics amb els ODS en la mesura que bona part del seu redactat pot semblar allunyat de la realitat de les pimes. En aquesta mateix sentit, també ha indicat que no cal prestar gaire atenció als indicadors, ja que estan pensants perquè NU, els estats, els experts, puguin disposar d'instruments per a fer-ne el seguiment, però que els indicadors constitueixen una valoració molt restringida de tot el que es pot desenvolupar en el marc d'un objectiu. No podem caure en l'error de fer una gestió basada en els indicadors del programa. De fet, la majoria de les accions que pugui fer una pime catalana, tot i impactar contra els objectius, pot passar que no quedi recollida en els indicadors, fet que no ha de preocupar en absolut donat que cada indicador està concebut en termes pràctics i d'eficiència per a disposar una fotografia ni que sigui parcial de l'evolució en l'acompliment de l'objectiu.
 
Si s’aconsegueix aquest objectiu en tots i cada un dels aspectes de l’Agenda, les condicions de vida de totes les persones milloraran significativament i el nostre món es transformarà en un lloc millor.
 
El projecte Focus de l’RSE permet treballar a nivell local amb els ODS
 
A Catalunya, les empreses, a més de comptar amb aquesta agenda global, disposen dels Focus de l’RSE a Catalunya, que marquen l’agenda local en matèria de Responsabilitat Social. Respon.cat ha articulat l’agenda local a través del projecte Focus de la Responsabilitat Social, on es van consensuar vuit temes rellevants en el nostre país importants i amb recorregut de millora de cara a construir un territori socialment responsable. En cadascun d’aquest temes es plantegen els reptes que s’han abordar i es faciliten espais de trobada per a què les empreses puguin debatre i compartir enfocaments, a l’hora es recopila material com ara bones pràctiques, experiències o guies que en facilitin la gestió. Aquesta agenda local té la vocació i d’anar-se actualitzant en el temps a partir d’anar renovant els consensos.

El ponent ha alertat que un enfocament socialment responsable a l'hora d'incorporar aquestes agendes -tant els ODS com els Focus de l’RSE- a la gestió empresarial requereix que primer l'empresa abordi la gestió de les seves responsabilitats primàries, les que són inherents a la seva activitat i als impactes que generen. Ha posat com a exemple una empresa que pugui fer aportacions filantròpiques per lluitar contra la fam al món però que no es preocupi de les males pràctiques corporatives en referència, per exemple, als seus propis treballadors o clients, o al medi ambient i la comunitat local. La filantropia no és per ella mateixa RSE, sinó que passa a formar part de l'esfera de l'RSE quan s'aplica la metodologia i es prioritza adequadament.
 
Canyelles ha afirmat que “una pime ha d’abordar els reptes que formen part del seu dia a dia i convertir-ho en oportunitat per anar construint una cultura interna basada en el diàleg amb els grups d’interès, en integrar l’RSE en la gestió estratègica com un procés de millora permanent, que li permetrà tendir a l’excel·lència, i sens dubte això es traduirà en una empresa més sòlida, que generarà més retorn econòmic i amb una major viabilitat en el temps“.
 
Notícia a Respon.cat: Els #ODS també són una oportunitat per a les Pimes per integrar l’RSE