13.2.11

El Valor de la biodiversitatNúmero 47, desembre de 2010
L’Assemblea General de les Nacions Unides va acordar que l’any 2010 fos l’Any Internacional de la Biodiversitat. En aquest context, la revista ha consi­derat oportú dedicar-hi un número. A reflexionar sobre el valor de la biodiversitat des de diferents punts de vista.

Sumari

- Dues dècades des de la Cimera de Rio
Lluís Reales 
- L’economia dels ecosistemes i la biodiversitat
Joshua Bishop i altres 
- La biodiversitat a Catalunya: cooperar per aturar la pèrdua
Carme Rosell
- Poden els mercats treballar a favor de la biodiversitat?
Santiago García Fernández-Velilla 
- Els valors intangibles de la diversitat biològica
Josep Maria Mallarach Carrera 
- El manteniment de l’agrodiversitat
Mònica Vidal Bezio 
- Diàleg entre Ignasi Puig Ventosa i Henk Hobbelink
Per Michele Catanzaro 
- La nova Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya
Salvador Grau


.
Josep Maria Canyelles - Responsabilitat Global

0 comentaris: