12.2.11

"Som energia" fa els primers passos per a proveir electricitat neta


Som Energia està duent a terme una campanya de difusió de les seves actuacions a diferents punts del territori, amb el desig d'arribar a totes les persones interessades (punts de presentació de Som Energia al febrer).

L'entitat, que ja compta amb més de 650 socis, vol oferir energia 100% renovable, de proximitat i al mateix preu que la que estan oferint les companyies convencionals. Som Energia, pretén començar a vendre energia renovable, a partir de la ja existent al Mercat Elèctric, el proper mes de setembre. L'entitat s'encarregarà dels tràmits administratius necessaris per garantir que l'energia rebuda és d'una font renovable.

Els socis, a partir d'una inversió única de 100 euros, passen a ser co-propietaris amb igual dret a vot. Part dels fons aportats a la cooperativa s'invertiran en desenvolpar projectes locals de generació d'energia renovable. Uns projectes de generació energètica (fotovoltaica, eòlica, biogàs, biomassa, etc.) que incorporin criteris de desenvolupament sostenible i que tinguin una mínima rendibilitat econòmica.

El projecte de creació de Som Energia va començar el novembre de 2009 quan un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la necessitat de reproduir experiències exitoses en altres països europeus per promoure la participació de la ciutadania en un canvi de model energètic. És a partir del setembre de 2010 que s’inicia la difusió de la idea de crear la cooperativa Som Energia mitjançant la campanya 350.org. Amb la creació d’una pàgina web i xerrades informatives arreu del territori es va poder assolir el mínim de 150 socis necessaris a poder fer la constitució d'una cooperativa. [Font: Jornal.cat]

0 comentaris: