28.2.11

L'RSA aporta solucions per a millorar la gestió pública

 A l'estudi sobre els valors dels catalans presentat a ESADE la setmana passada, es va fer evident un matís molt rellevant. Els catalans tenim un desencís de la classe política, però no de la política. De fet, l'interès per la política augmenta.

Les conseqüències d'aquesta constatació són enormes. N'apunto ara dues:

1) Les persones que es dediquen a la política haurien de veure de manera molt clara que l'ètica hauria de ser de la seva guia de comportament. Però avui, l'ètica, vol dir que les seves organitzacions, les administracions públiques i també els partits polítics gestionin la seva responsabilitat social. Sense unes organitzacions socialment responsables no hi ha ètica possible i les declaracions de bona voluntat no són més que paraules que s'emporta el vent per manca de capacitat real de gestionar-les

2) A les administracions públiques hi hauria d'haver una separació més clara entre polítics i tècnics, entre els professionals de la política i els professionals de la gestió pública, evitant canvis innecessaris de persones i un excés de partidització de la funció publica. Pensem que un nombre important de persones responien que l'Administració hauria de ser governada per tècnics. Cal trobar el punt d'equilibri.

Hi ha maneres de fer una gestió més tècnica i transparent i alhora deixar les mans lliures a la política i la Responsabilitat Social hi pot ajudar molt. En posaré un exemple.

Estic convençut que la població sabria valorar molt bé que algunes partides de l'administració fossin finalistes:


No només ho trobaríem més just sinó que pagaríem més gustosament. Ara bé, la classe política no veu bé aquestes propostes perquè suposen lligar de peus i mans la seva capacitat de gestió limitant-los l'ús dels recursos que permet una caixa única enfront dels ingressos finalistes.

Doncs bé, un model de RSA (RS de l'Administració Pública) pot permetre que aquesta consideració finalista no es decreti legalment sinó que sigui un compromís degudament establert i amb una plena rendició de comptes. Gestionat aquest model amb transparència i responsabilitat social, s'aconsegueix el mateix efecte però amb l'avantatge que si en un moment determinat s'ha de variar per motius d'urgència, la política pot intervenir havent d'explicar de manera clara els mmotius pels quals s'ha hagut de modificar el compromís i com i quan s'hi retornarà.

Dit d'una altra manera, l'RS permet incrementar el nombre de compromisos que aporten confiança i bona gestió alhora que no incrementa les normatives. I en aquest cas, permet introduir unes aplicacions finalistes que millorarien la sensibilitat de la població respecte a la política alhora que no posen traves a l'exercici de la política en majúscula quan aquesta sigui necessària.

Josep Maria Canyelles - Responsabilitat Global

0 comentaris: