8.2.11

Estudi sobre les necessitats i les eines de què disposa la PIME en RSE

  • Leitat ha elaborat un estudi sobre les necessitats i les eines perquè les pimes realitzin accions d'RSE
  • Josep Maria Canyelles ha estat un dels experts en RSE entrevistats

El Centre Tecnològic LEITAT, amb el suport del Ministeri de Treball i Immigració ha elaborat l' Estudi sobre les necessitats i les eines que disposa la PIME per a poder realitzar accions de Responsabilitat Social (RSE). Per això ha disposat del suport d'altres entitats i pimes presents al territori català.

L'objectiu de l'estudi era poder determinar quines són les necessitats i eines que té la pime per a poder desenvolupar accions d'RSE, partint de l'anàlisi d'uns punts concrets. A partir de l'avaluació d'aquests s'extreuen els resultats que mostren en el document.

Els experts entrevistats són: David Murillo (ESADE), Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global), Marc Brundelius (docent univers.), Alba Cabañas (Foment del Treball Nacional), Salvador Seliva (CCOO), Anna Delclós (CECOT); Maria José Sàrrias (Generalitat de Catalunya), i Sara Nadal (experta RSE).

L'estudi es troba disponible com a element de difusió de l'RSE a totes les empreses i persones interessades en la Responsabilitat Social Empresarial.

0 comentaris: