25.2.11

Envasos vegetals de Coca-Cola i Heinz

[ca] Coca-Cola permet a Heinz usar els seus envasos fets a base de vegetals
[es] Coca-Cola permite a Heinz usar sus envases hechos a base de vegetales

[ca] The Coca-Cola Company i Heinz han anunciat un acord pel qual Coca-Cola dóna llicència a Heinz per envasar el seu ketchup amb el packaging fet a base de vegetals de Coca-Cola.

Els envasos sostenibles de Heinz s'introduiran als Estats Units aquest estiu, i es calcula que això suposarà uns 120 milions d'envasos substituïts. Aquests envasos renovables tindran una etiqueta especial i tindran missatges mediambientals per comunicar els beneficis del nou packaging.

Aquesta tecnologia, que Coca-Cola va llançar el 2009, utilitza plàstic procedent de restes de canya de sucre per reemplaçar el 30% de plàstic de les seves ampolles.L'objectiu de la companyia és arribar al 100% de fonts renovables en els seus envasos, i cedir la tecnologia a Heinz comportarà beneficis econòmics que poden usar-se per finançar la recerca en aquest camp. Coca-Cola ja té en ment invertir més de 150 milions de dòlars en la tecnologia del packaging fet a base de vegetals.

Segons Heinz, un estudi recent en l'Imperial College de Londres demostra que l'ús d'envasos provinents de vegetals podria permetre a Coca-Cola reduir la seva petjada de carboni entre un 12 i un 19%. A més, amb l'augment del reciclatge de plàstics, l'impacte mediambiental de les ampolles cada vegada és més reduït.

Encara que el packaging ecològic costa una mica més de produir que el de plàstic tradicional - uns costos que, segons les dues companyies, no són traslladats al consumidor-, invertir en envasos de fonts renovables i reciclables permet una major estabilitat de cost futura, alhora que contribueix a assolir els objectius de sostenibilitat.


[es] Coca-Cola permite a Heinz usar sus envases hechos a base de vegetales. The Coca-Cola Company y Heinz han anunciado un acuerdo por el que Coca-Cola da licencia a Heinz para envasar su ketchup con el packaging hecho a base de vegetales de Coca-Cola.

Los envases sostenibles de Heinz se introducirán en Estados Unidos este verano, y se calcula que ello supondrá unos 120 millones de envases sustituidos. Estos envases renovables tendrán una etiqueta especial y tendrán mensajes medioambientales para comunicar los beneficios del nuevo packaging.

Esta tecnología, que Coca-Cola lanzó en 2009, usa plástico procedente de restos de caña de azúcar para reemplazar el 30% de plástico de sus botellas. El objetivo de la compañía es llegar al 100% de fuentes renovables en sus envases, y ceder la tecnología a Heinz conllevará beneficios económicos que podrán usarse para financiar la investigación en este campo. Coca-Cola ya tiene en mente invertir más de 150 millones de dólares en la tecnología del packaging hecho a base de vegetales.

Según Heinz, un estudio reciente en el Imperial College de Londres demuestra que el uso de envases provinentes de vegetales podría permitir a Coca-Cola reducir su huella de carbono entre un 12 y un 19%. Además, con el aumento del reciclaje de plásticos, el impacto medioambiental de las botellas cada vez es más reducido.

Aunque el packaging ecológico cuesta un poco más de producir que el de plástico tradicional – unos costes que, según ambas compañías, no son trasladados al consumidor-, invertir en envases de fuentes renovables y reciclables permite una mayor estabilidad de coste futura, a la vez que contribuye a alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

Font: Compromiso RSE

0 comentaris: