9.2.11

El butlletí mensual de Responsabilitat Global arriba a les 7.000 subscripcions

[ca] La nostra newsletter mensual assoleix els 7.000 destinataris! El creixement ha estat molt gran en les darreres setmanes ja que fa només 3 mesos vam fer saber que havíem arribat als 6.500. Les dues darreres publicacions sobre RSE i sector detallista i RSE i llengua han estat de ben segur els factors desencadenants.

[es] ¡Nuestra newsletter mensual logra los 7.000 destinatarios! El crecimiento ha sido muy grande en las últimas semanas ya que hace sólo 3 meses hicimos saber que habíamos llegado a los 6.500. Las dos últimas publicaciones sobre RSE y sector detallista y RSE y lengua han sido sin duda los factores desencadenantes.

[en] Our monthly newsletter achieves 7.000 subscriptors! Growth has been great in recent weeks. Just 3 months ago, 6.500 were reached. The last two publications on CSR in retail and language into CSR were surely the triggers.


0 comentaris: