1.2.11

La universitat catalana defensa la immersió lingüística

Us presentem el manifest que professors de psicologia de les universitats catalanes han promogut, i al qual tothom s'hi pot adherir.

Responsabilitat Global ha signat el manifest i agraeix als psicòlegs el pas endavant per a la defensa d'un model educatiu del qual el país s'ha volgut dotar lliurement i democràticament, que ha demostrat els èxits al llarg de dècades i que ara un tribunal polititzat, sota consignes del neonacionalisme espanyol, i mancat de tota legitimitat pretén escapçar.

Estem vivint un període dur, en el qual Catalunya està en joc no solament la llengua pròpia del país, sinó també la cohesió social. I anant més enllà, també estan en joc la dignitat com a país i la mateixa democràcia.

Aprofitem aquesta breu reflexió, carregada de preocupació, que fem per a presentar el Manifest, per a mostrar una de les poques veus que des de les universitats espanyoles s'atreveixen a analitzar les falsedats que el nacionalisme espanyol ha introduït no solament en la política, en els mitjans de comunicació, i en la societat en general, sinó també en les universitats. Es tracta del professor de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Carlos Moreno Cabrera. Podeu escoltar la seva ponència Lingüística y nacionalismo que va fer a la UOC en la versió completa o bé en un resum de les principals afirmacions.


La universitat catalana defensa la immersió lingüística

Davant la incertesa i la desorientació que pot provocar la sentència del Tribunal Suprem, i en previsió d'una possible reducció del català com a llengua vehicular a les aules, els sotasignats, professors de psicologia de les universitats catalanes, volem manifestar ple suport al nostre model educatiu d'immersió lingüística. A final dels anys 70 i començament dels 80, des de les nostres facultats, vam acompanyar la instauració del model lingüístic escolar de Catalunya que es basava en les experiències dutes a terme al Quebec però adaptant-les a la realitat sociolingüística catalana. En aquests moments el nostre país és un magnífic centre d'observació per a investigadors de tot el món i ha servit d'inspiració a altres models educatius perquè se'n reconeix l'èxit aconseguit.

Per això, no podem restar passius davant la instrumentalització política que s'està fent del nostre model d'immersió lingüística. En aquest sentit davant la sentència del Tribunal Suprem, i perquè creiem que el català és i ha de ser la llengua vehicular de l'ensenyament, manifestem que:
  • Catalunya és un dels pocs països del món amb un sistema educatiu que garanteix que, a la fi de l'escolarització, els alumnes tinguin una bona competència en les dues llengües oficials. El programa d'immersió és un component important del nostre sistema, sense el qual una bona part de la població no assoliria aquestes competències.
  • Des de la introducció del model d'immersió, s'han realitzat diferents avaluacions sobre les competències lingüístiques dels escolars de Catalunya que avalen que un model com el català no limita en absolut el rendiment acadèmic pel que fa al coneixement de les dues llengües oficials. Tres exemples:
    • Avaluacions realitzades a la fi de primària i coordinades per l'Instituto Nacional de Calidad y Evaluación del Sistema Educativo (INECSE) de 2005 indiquen que els escolars de Catalunya tenen una mitjana de competències bàsiques en castellà equiparable a les de la resta de l'Estat.
    • Segons dades del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de 2008, els alumnes de 4rt d'ESO diuen tenir un coneixement alt o molt alt tant de català (90,3%) com de castellà (94%).
    • Els resultats de l'informe PISA 2009 mostren que la comprensió lectora dels alumnes de Catalunya està per damunt de la mitjana d'Espanya i de la mitjana de l'OCDE.
  • El model educatiu català no només afavoreix les competències lingüístiques sinó que és el mitjà que més bé garanteix la cohesió social atès que no segrega la població per la llengua d'origen. Qüestionar la bondat d'aquest model només respon a interessos polítics i ideològics que res tenen a veure amb la preocupació per la seva qualitat.
  • Correspon a les autoritats educatives i als representants de la societat vetllar per un ensenyament de qualitat que, en el marc d'aquest model, aconsegueixi ciutadans competents en les llengües del curriculum, integrats en una escola inclusiva que tingui en consideració la diversitat lingüística i cultural.
Barcelona, gener de 2011

Clica Aqui per veure els signants de la declaració
Web: www.ub.edu/psicologiabasica/declaracio/

PD: 19.2.11 - La societat civil catalana engega la campanya SomEscola.cat