10.3.08

Conciliació, cultura i rendiment

La conciliació no és matèria solament per a tècniques concretes i mesures horàries. És un tema cultural, tant respecte la cultura de l'empresa com la cultura del país. De manera que l'empresa que vulgui millorar la conciliació, no solament ha de treballar en el camp de la conciliació i no ho ha de fer solament des de recursos humans, sinó que aquest és un repte que s'ha de plantejar des del lideratge directiu i amb voluntat d'impactar contra la cultura corporativa per a fer-la evolucionar.

Si hom no té clar que el que compta és el treball fet i no les aparences o les hores de presència, no serà possible el canvi. I aquest canvi de vara de mesura ha de fer-se evident no solament en el discurs sinó també en els instruments de gestió, mostrant que els reconeixements a tot nivell no es vinculen a la presència sinó al rendiment.

Al voltant d'aquestes reflexions, destaquem que KPMG veu a Espanya "sentit de culpabilitat de sortir a les 6" de la feina, cosa que afecta a conciliació i productivitat. El president local de l'auditora i consultora, John Scott ha explicat que "quan se'ls diu als treballadors que se'n poden anar a les sis, no se'n van", a causa d'un fre "cultural" provocat per les tradicionals jornades llargues.

Scott ha recordat les previsions de futur que apunten a una "escassetat" de professionals en l'horitzó del 2012, i en la "guerra pel talent" que això comportarà entre empreses per completar les seves plantilles i per evitar fugues de personal qualificat.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS