27.3.08

Rendibilitat ajustada a Principis


Aquest vespre ha intervingut a ESADE el president del BBVA, Francisco González, el qual ha fet una defensa del sentit de la responsabilitat social entenent-la com un compromís de l'empresa i que ha de partir de l'alta direcció.

Davant els dubtes que darrerament s'expressen sobre si la situació de desacceleració econòmica pot fer perdre vitalitat a l'RSE, algunes empreses, i el BBVA en seria una, remarquen que la seva opció per l'RSE no ha de veure's afectada en absolut per la conjuntura.

Carlos Losada, director geenral d'ESADE, ha destacat que el principal sentit de responsabilitat social d'una empresa com BBVA ha estat precisament el seu sentit de prudència davant els riscos en què han incorregut altres, i això li dóna ara una fortalesa significativa.

Per al president del banc, la gestió de l'RSE, requereix, a part d'una estructura o un instrumental, concebre la rendibilitat ajustada a uns principis. És a dir que, més enllà del criteri habitual dins del sector bancari de forçar una rendibilitat ajustada a riscos, en el seu cas incorporen també uns criteris ètics que els porten a, si és el cas, renunciar a un negoci massa marcat pel rendiment immediat però uns riscos alts en el camp de la responsabilitat social.

Alhora, ha expressat el seu compromís, especialment a llatinoamèrica, de tenir un retorn en accions socials de l'1% dels beneficis del banc. Entre les concrecions que ha fet sobre les maneres com cal entendre i portar a terme l'RSE, ha destacat el respecte i adaptació a les cultures locals, especialment en el cas de les grans empreses globals, per a les quals ha parlat d'estratègies glocals, fent ús d'aquest mot híbrid i intentant donar a força al missatge que la gran empresa ha de fer un esforç d'adaptar-se als entorns locals.

La conferència ha tingut per titol: L’empresa responsable del segle XXI. “Rendibilitat ajustada a Principis”, i ha estat precedida d'unes breus intervencions d'Ignasi Carreras, director de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, i d'Ernst Ligteringen, director del Global Reporting Initiative (GRI).

Nota: el dia abans, Francisco González també havia fet una defensa del microcrèdit en un altre acte: http://www.europapress.es/epsocial/00333/20080327185100/bbva-microfinanzas-apuesta-transformacion-profunda-sector-cumplir-mision-social.html

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS