31.3.08

Els territoris també han de gestionar la seva responsabilitat social. El cas dels metges a Catalunya

Tornant de fer una conferència sobre Territoris Socialment Responsables a Colòmbia, vam fer un article on ens preguntàvem si pot ser considerat responsable un país desenvolupat que, per exemple, perdi metges perquè els remunera molt per sota del context regional i, en contrapartida, intenti captar els millors professionals mèdics d’un país en desenvolupament.

El cas es referia a la captació que fa Catalunya de metges llatinoamericans, especialment colombians, de tal manera que s’afavoreix un procés de descapitalització humana per la banda d’uns professionals altament qualificats. Aquesta pèrdua, a més, és clarament quantificable en termes econòmics en tant que ha suposat al país sud-americà una gran inversió en capacitació.

Continuar llegint article (2 fulls)

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS