13.3.08

Nacions Unides: Any Internacional de les Llengües

Podeu clicar la imatge
En el món es parlen unes 6.000 llengües de les quals, segons la UNESCO, un 50% estan en perill d'extinció a causa de la globalització. Amb l'objectiu de preservar, defensar i promoure la diversitat de llengües i el multilingüisme, l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la sessió plenària del 16 de maig del 2007, a través de la resolució A/RES/61 /266, va declarar l'any 2008 com l'Any Internacional de les Llengües. L'Assemblea General va reconèixer així que el multilingüisme promou unitat en la diversitat i enteniment internacional. Així mateix, l'Assemblea va reconèixer la importància de protegir les diferents llengües, que equival a protegir les cultures i promoure-les. A més de proclamar el text, l'Assemblea General va convocar els Estats i el secretari general perquè treballin en la conservació i defensa de les llengües i va demanar que es garantissin els serveis de traducció dins de l'Organització.

La idea de dedicar un any a les llengües es va gestar en la Conferència General de la UNESCO a París en el 2005. La resolució va ser presentada per l'ambaixador francès, Jean Marc de la Sablière, qui va dir que "en termes lingüístics i culturals, el multilingüisme equival al multilateralisme", com també "el dret a usar la llengua pròpia, comunicar i en conseqüència entendre's i ser entès, ha de ser matèria de primer ordre en mans de Nacions Unides. Sablière també va sol·licitar el nomenament d'un coordinador per a les qüestions relatives al multilingüisme.

El document demana a la UNESCO que s'encarregui d'organitzar les activitats commemoratives referent a això. Així mateix es va exhortar al secretari general a complir la tasca de publicar tots els documents rellevants en la pàgina web de l'organització, amb les seves traduccions corresponents a tots els idiomes oficials En definitiva, Nacions Unides vol enfortir tant la seva pròpia pluralitat lingüística -amb un compromís de respectar totes les llengües oficials de l'Organització- com l'el multilingüisme a nivell mundial.

Font: Associació per a les Nacions Unides (ANUE)