2.3.08

Les confraries de pescadors neguen el vot als immigrants

El sindicat CONC (Comissió Obrera Nacional de Catalunya - CCOO) ha denunciat la discriminació que pateixen les persones immigrants que treballen de manera totalment regular en el sector de la pesca. La denúncia fa referència al fet que se'ls hagi negat el vot en les properes eleccions a les confraries de pescadors, malgrat ser-ne socis en igualtat de condicions que la resta de membres i pagar-ne la quota corresponent.

La CONC, a més, ha responsabilitzat de la situació el Departament d'Agricultura de la Generalitat. Segons Artur Cardona, secretari general del sindicat a les comarques del Garraf i l'Alt Penedès, "les confraries que tenen uns estatuts on no es diu res del vot dels estrangers, van consultar la conselleria sobre si els immigrants podien votar, i la resposta va ser que no podien concórrer a les eleccions".

La qüestió és si cal fer cas de la posició de la Generalitat, que per mitjà dels seus serveis jurídics, ha indicat que en les eleccions a les juntes de les confraries de pescadors s'ha d'aplicar la normativa electoral general, en què els immigrants no tenen dret al vot, o bé la llei catalana de confraries de pescadors, que estableix que tots els socis d'aquests organismes "tenen igualtat de drets i obligacions".

Cal ressaltar, en desgreuge de les confraries, que el president de la Federació Territorial de Confraries de Pesca de Barcelona és de l'opinió que "un immigrant que està embarcat, que és membre de la confraria i que treballa amb els papers en regla ha de tenir dret a participar en les eleccions a la junta".

Notícia al Periódico: www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=487961&idseccio_PK=1021&h=080302 (català)
Noticia al Periodico: www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=487961&idseccio_PK=1021&h=080302 (castellà)

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS