9.10.06

Principals organismes i documents RSE

Documents RSE més rellevants
[ca] Enllaços a documents rellevants en el camp de l'RSE
[es] Enlaces a documentos relevantes en el campo de la RSE
[en] Links tu relevant documents about CSR


Europa
Estat espanyol
  • Decret creació Consell Estatal RSE / Decreto creación Consejo Estatal RSE: [es]
  • Informe Subcomissió Congrés Dip. / Informe Subcomisión Congreso Dip: [es]
  • Debate y aprobación, en su caso, del informe de conclusiones elaborado en el seno de la subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Sesión 27 de junio de 2006 (Comisiones) [es]
  • Marc Conceptual AECA / Marco Conceptual AECA: [es]
  • Libro Blanco de la RSE en España


Normes i iniciatives / Standards
Enllaços a codis i normes
Enlaces a códigos y normas
Links to codes and standards

GRI
AA1000
SA8000
SGE21 2008 [ca][es][en]

Principles [en]

Polítiques públicques i Marc legal
Enllaços amb continguts de Polítiques Públiques sobre RSE
Enlaces con contenidos de Políticas Públicas sobre RSE
Links to contents about CSR Public Policies

Regulació espanyola
Informe Olivencia
Codi Aldama
Llei Transparència
Codi de Govern
Informe Bon Govern CNMV 2006
Projecte Codi Bon Govern
Llei-30-2007, de contractes del sector públic [ca]
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible [es]
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social [es]
Proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (2012)
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economia Social
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible

Catalunya
Generalitat de Catalunya. Pla RSGencat [ca][es][en]
Pla de mesures de Responsabilitat Social de la Generalitat de Catalunya 2009 - 2011
Llibre Blanc de la Funció Pública Catalana (2005)
Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona 

Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment [ca]

Navarra
Ley foral 2/2011, de 17 de marzo por el que se establece un código de buen gobierno

Euskadi
Avantprojecte de Llei de Transparència i Bon Govern (2012)
Acord d'aprovació del programa de compra i contractació pública verda 2011-2014 (desembre de 2011)
Manual Práctico de Contratación y Compra Pública Verde 2010. Govern Basc
Codi d'ètica i bon govern (maig de 2011) 

Illes Balears
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

Extremadura
Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social en Extremadura

Europa
BSR
Ministeri britànic RSE
Copenhagen Centre
Comissió Europea
Fòrum Multilateral Europeu RSE


Organitzacions especialitzades
[ca] Recull d'agències rellevants en el camp de l'RSE arreu del món
[es] Recopilación de agencias relevantes en el campo de la RSE en todo el mundo
[en] List of most important CSR agencies all over the world

Alternativa Responsable
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) - Comissió d'RSE
CSR Europe
CBS
Comissió de les Comunitats Europees (UE)
Ecoespaña
Economistas sin Fronteras
Ecopime (Illes Balears)
Ethos Brasil
Ethos Ramon Llull
ETNOR
Foro Reputación Corporativa
Foretica
Fundación Carolina
Fundación Iberoamericana para la Calidad y la Sostenibilidad
Fundación Hazloposible www.hazloposible.org
Fundación Seres www.fundacionseres.org
Global Compact. Pacte MundialGlobal Reporting Initiative (GRI)
IPCC-Panel sobre el Cambio Climático
Observatorio del Trabajo
Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa
Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Observatorio de la Sostenibilidad en España
Observatorio Voluntariado Corporativo www.observatoriovc.org/voluntariado-corporativo
OECD WatchOrganització de les Nacions Unides
Reputation Institut España - Blog "El pulso de la reputación"
Responsabilitat Global
Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de l'RS a Catalunya
SIRI Company
Sustainability Ltd
Transparency International España
UNEP United Nations Environment Programme / UNEP GreenEconomy
Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat www.vector5.cat
Voluntare (Red de Voluntariado Corporativo) www.voluntare.org
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Projectes singulars a Catalunya
RS.CAT [ca][es][en]
RSE.PIME [ca]
Projecte Ressort [ca]
Projecte tRanSparÈncia [ca]

Administracions
- Unió Europea
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Responsabilidad Social
- Catàleg de dades d'informació pública de l'Administració General de l'Estat (OpenData)
- Generalitat de Catalunya. RSGenCAT
- Diputació de Barcelona. DiBa Responsable
- Projecte Ressort. Diputació de Barcelona
- Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
- Portal de RSE del Govern de Navarra 1
- Portal de RSE del Govern de Navarra 2- Ecoeuskadi 2020. Estratègia de Desenvolupament Sostenible. Govern Basc, Euskadi 2020
- Portal Euskadi: Xertatu. Metodologia per implantar la RSC
- Irekia. Pàgina web del Govern Basc per promoure la Participació Ciutadana
- Portal d'accés a les dades públiques del Govern Basc en format reutilitzable (Opendata)
- Govern de les Illes Balears
- Junta de Extremadura
- Ajuntament de Mataró

Xarxes
- Red RETOS de Territorios Socialmente Responsables
- Xip. Xarxa d'Innovació Pública
- Xarxa Internacional de persones sensibles a la Responsabilitat Social
- Forética
- Club de la Sostenibilitat. Xarxa d'empreses pel creixement sostenible i la RSE
- Xarxa europea d'empreses vinculades a la RS (en anglès)
- REAS. Red de redes de economia alternativa y solidaria
- Xarxa d'ecomomia solidària
- Projecte Turura. Xarxa per a la creació d'una moneda local a Vilanova i la Geltrú- Xarxa d'Intercanvi de bens, serveis i coneixements
- Xarxa de custòdia del territori
- Xarxa de Territoris Socialment Responsables (Moianès i Lluçanès)
- Xarxa SROI (o de Retorn de la Inversió Social)
- Xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya
- Xarxa espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides per la RS
- Xarxa europea de RSE i discapacitat
- Xarxa llatinoamericana sobre RSE

Observatoris i blocs d'RSE / Blogs on CSR
- Observatori del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
- Observatorio de RSC
- Observatorio latinoamericano de la Innovación Pública Local
- Observatori RSE de la UGT
- Web sobre RSC de CCOO
- Observatori, tendències i oportunitats en matèria de sostenibilitat (CREAFUTUR)
- Responsabilitat global. Bloc sobre RSC de Josep Maria Canyelles
- Bloc de Antonio Argandoña (economia, Responsabilitat Social i Ètica)
- Bloc sobre RSE de Antonio Vives
- Àgora de RSC (bloc de Helena Ancos)

RSEonline [es]
Empresa íntegra (Miguel Ángel Rodríguez) [es]
Blog Responsable [ca]     Blog Responsable [es] (no actiu)


Canals de notícies generalistes
Notícies RSE Europa Press [es]


Recursos i publicacions
- Biblioteca virtual sobre RS
- Diario Responsable (diari digital sobre RS)
- Diari digital sobre Sostenibilitat i RS- Revista sobre RSE. Fundació Luis Vives
- Compromiso RSE (informacions i notícies sobre RS)
- Alternativa Responsable
- Base de dades d'Informes de sostenibilitat

Territoris Socialment Responsables
- Red RETOS de Territorios Socialmente Responsables
- Xarxa de Territoris Socialment Responsables (El Moianès i El Lluçanès)

RSA - Clàusules socials
- Tercer Sector de Catalunya
- Web sobre clàusules socials
- Fòrum sobre contractació pública responsable


Compra ètica i consum responsable

- Compra pública ètica
- Web de promoció d'empreses socials catalanes
- Consum responsable adreçat a infants
- Eines per al consum sostenible
- Certificació Fairtrade. Comerç just
- Portal del Govern Basc sobre Sostenibilitat- Portal amb informació sobre productes sostenibles
- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

Banca ètica
- Associació pel finançament étic i solidari (FETS)
- Banca Ètica (vinculada a l'associació FETS)
- COOP57 SCCL
- Projecte FIARE
- Triodos Bank


Igualtat
Enllaços sobre Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats
REAL DECRETO 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género


Canvi climàtic
RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES

- Programa TRanSparÈncia (Consell General de Cambres de Catalunya)
- Càtedra IESE RS La Caixa
- Càtedra Telefònica i UNED sobre RSC
- RSE a Navarra
- Programa per a la implantació de la RSE a les pime
- Fundació ÉTNOR. Ètica als negocis i les organitzacions
- SGE21. norma per a la implantació d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable
- Web d'empreses que mesuren l'Index de la Cadena de Valor (en anglès)

Altres temes vinculats
- Moviment ciutats slow
- Ciutats intel·ligents (Smart Cities)
- Esmartcity
- Web sobre mercats inclusius (en anglès)
- Ments obertes, web que impulsa idees i projectes innovadors
- EUTOKIA, centre d'innovació social de Bilbao
- Economia del Bé Comú (teoria de Christian Felber)

[ca] Enllaços a recursos sobre RSE
[es] Enlaces a recursos sobre RSE
[en] Links to resources on CSR


Portals d'interès
Observatorio RSE UGT
Fòrum debat RSE Copca
Comunitat RSE ICTNET
Cercador Memòries RSE
Observatori de l'RSE (Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya)
Temes d'avui: Articles d'ètica empresarial i econòmica


Consum
Revista Opcions [ca] [es]
Revista especialitzada en compra responsable
Jornal.cat [ca]

Ambiental
Sostenible.cat [ca][es][en]
Revista Educació i Sostenibilitat [ca][es][en]
Ecodiari [ca]
Xarxa Compra Reciclat http://xcr.arc.cat

Laboral
OIT - ILO
  • Índex de temes: [ca]trad.del cast. [es] [en]
  • Normes Internacionals del Treball [ca]trad.del cast. [es] [en]
  • Treball infantil: [ca]trad. del cast. [es] [en]
  • Treball juvenil: [ca]trad. del cast. [es] [en]
  • Observatori del Treball en la Globalització [ca] [es
Observatori del mobbing de l'Associació d'Empresaris ADEG [ca] [es]

Conciliació vida familiar i laboral / flexibilitat
Equitat / Igualtat
Lingüístic