23.10.06

Espanya ha duplicat en els últims 5 anys la venda de productes de comerç just

Entre els anys 2000 i 2005 la venda en productes de comerç just ha augmentat a Espanya més del doble, amb una mitjana d'augment anual del 16,9%. Aquesta és la dada que revela l'anuari 'El Comerç Just a Espanya 2006' elaborat per Setem amb el suport i finançament de l'AECI (Agència Espanyola de Cooperació Internacional) i la Fundació Eroski.

El document dóna a conèixer la trajectòria del comerç just dels últims cinc anys a Espanya, la situació de la certificació d'aquests productes i els efectes que aquesta potent eina de desenvolupament té per als productors i cooperatives dels països del Sud.

Segons les seves conclusions, el 80% de les vendes de comerç just d'Espanya per comunitats es reparteixen entre quatre comunitats: Catalunya (35,5%), Madrid (20,3%), Galícia (15,5%) i Andalusia (9,3%). Entre elles, Catalunya destaca de la resta d'Espanya en vendes.

Segons Cristina Xalma, Doctora en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic, això no es deu només al seu pes econòmic i demogràfic, ?sinó també al grau de penetració d'aquest consum responsable en la societat catalana gràcies al paper de l'Administració Pública -el suport de la qual suposa un terç del total de l'ajuda de les administracions de tot Espanya- i l'actitud dels ciutadans catalans, la mitjana de despesa dels quals gairebé dobla la mitjana espanyola'. D'altra banda, 'Espanya està retardada respecte Europa'.

La seva mitjana de despesa en aquests productes és de 348,2 € i la mitjana d'Europa és de 2.318 €. Així que, perquè Espanya convergeixi amb Europa, cada ciutadà espanyol hauria de multiplicar per 6,65 el consum.

El comerç just és una alternativa al comerç tradicional en la qual, a més dels criteris econòmics, es tenen en compte criteris ètics que abasten aspectes tant socials com ecològics. Aquest tracta de contribuir que les poblacions més empobrides del planeta tinguin accés a una vida digna.

Font: xarxanet.org