14.10.06

Nobel de la Pau per al creador dels microcrèdits

Mohammad Yunus, fundador del Grameen Bank i creador de la fórmula dels microcrèdits, s'ha endut, amb una certa sorpresa, el Nobel de la Pau. Grameen Bank, conegut com el Banc dels Pobres, va ser el primer banc que atorgava microcrèdits a gent que no tenia absolutament res, "ni tan sols oportunitats". En el Grameen -que vol dir poblat- no es requereixen avals ni garanties, però la taxa de recuperació de crèdit és envejada pels bancs més eficients de Wall Street. Yunus, que ja va rebre premi Príncep d'Astúries, havia estat proposat per Bill Clinton per a rebre el Nobel de la Pau.

Aquesta és una notícia excel·lent perquè posa de nou davant l'escena de l'economia internacional la constatació que la pobresa no és una fatalitat sinó una circumstància contra la qual es pot lluitar efectivament, en especial si acceptem que el dret al diner, el dret al crèdit, és una condició bàsica per al desenvolupament de les persones i de les comunitats.

A mes, hem de dir que els microcrèdits, com a focalització en les oportunitats de la Base de la Piràmide, són una aposta precisament per fer compatibles una línia de negoci amb una necessitat social, la qual cosa, no deixa de ser una opció d'alta responsabilitat envers la societat.
La Base de la Piràmide fa referència a les grans necessitats insatisfetes de les dues terceres parts de la humanitat, les persones amb menys ingressos, però que suposen una gran oportunitat per a les empreses. En aquest sentit, s'obre tota una línia d'actuació per a les empreses d'acord amb uns models d'RSE que poden afavorir grans oportunitats de desenvolupament social i humà.
A l'informe "Superar la pobresa mitjançant el treball" publicat per l'OIT el 2003, es diu; "No és possible eradicar la pobresa si l'economia no genera oportunitats d'inversió, desenvolupament empresarial, creació de llocs de treball i mitjans de vida sostenibles. La via principal per a sortir de la pobresa és el treball". I els microcrèdits són la millora manera de fer possible que les persones de zones depauperades puguin iniciar el camí cap a la seva autoocupació en projectes empresarials sostenibles.
Aquestes són un parell de cites ben significatives del director del Grameen Bank:

· "El crèdit és més que un negoci. És un dret humà, igual que els aliments".

· "Si hagués d'escollir una sola mesura per a permetre als pobres sortir de la pobresa, optaria pel crèdit".

Accedir a la notícia del Periòdico 14-10-06
Conferència "Els Objectius del Mil·lenni, l'RSE i els Microcrèdits". Josep Maria Canyelles. Casa Àsia. 27-06-05
Accedir al newsletter corresponent a la jornada organitzada per FETS (finançament ètic i solidari) en què Responsabilitat Global feu la ponència inaugural. 25-11-05