11.10.06

El Voluntariat d'Empresa ofereix virtuts a l'RSE interna i externa

Quan al juny del 2003 vaig poder organitzar una trobada d'empresaris catalans per parlar del Voluntariat d'Empresa, aquesta era una realitat absolutament incipient i prou desconeguda per la majoria.

En el dinar de treball realitzat al Círculo Ecuestre de Barcelona moltes empreses van suggerir que seria bo disposar d'eines pràctiques per començar a situar-se i valorar-ne els pros i contres. D'allà en va sortir un manual que es va poder repartir entre les empreses catalanes, editat per l'Institut Català del Voluntariat amb la col·laboració de Pimec.

Només tres anys després, a Catalunya, com arreu del món, aquesta pràctica ha experimentat un creixement enorme. I ara mateix, saludem l'aparició d'un manual elaborat per la Fundació La Caixa que, de ben segur, donarà un nou impuls a l'interès de les empreses per aquesta pràctica.

Les polítiques de Responsabilitat Social de les Empreses constitueixen un terreny adobat on aquesta pràctica pot arrelar. Ara bé, el Voluntariat d'Empresa comporta una gran responsabilitat per a l'empresa en tant que afecta a diferents parts, una entitat social, uns destinataris de l'acció, i el propi treballador / voluntari. I mentre que ningú discutirà el dret de l'empresa a fer oscil·lacions o variacions en la seva política de mecenatge i esponsorització, en la matèria que ens ocupa l'empresa ha de disposar d'un programa més estable i basat en el diàleg amb les parts per garantir que aporti el màxim valor i satisfacció a totes les parts.

I molt especialment, les empreses ja no poden limitar-se a demanar a una ONG que els munti el "dia de la solidaritat", perquè aquestes actuacions estan mancades de consistència, sols pretenen una activitat col·lectiva amb els treballadors, i acaben generant més problemes i feina a l'entitat que col·laboració real.

Amb una visió veritablement consistent i estratègica, l'empresa ha de tenir en compte la capacitat que aquesta pràctica comporta a nivell intern i a nivell extern. Possiblement, dins en camp de l'RSE, aquesta sigui una de les pràctiques que més clarament aporti a totes dues bandes: la cultura organitzativa i la legitimitat social.

Més informació