12.10.06

Es crearà un organisme per a lluitar contra el blanqueig de capitals i el diner negre

Cal una acció rigorosa i efectiva, per part del govern, per eradicar, d'una vegada per totes, el blanqueig de capitals a Espanya. El senador del Grup Parlamentari Català-CiU, Carles Gasòliba, ha preguntat, durant la sessió de control al Govern portada a terme al Ple del Senat, al Ministre d'Economia i Hisenda, Pedro Solbes, sobre les mesures adoptades o previstes pel govern per superar les deficiències i limitacions observades per l'organisme intergovernamental Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) en el seu últim informe anual sobre el control del blanqueig de capitals a Espanya.

Ja fa un any, Solbes es va comprometre, davant Gasòliba, a impulsar una sèrie d'actuacions que consistien en l'aplicació de la normativa vigent, en la participació, coordinació i intercanvi d'informació de les diferents policies autonòmiques, així com en la incorporació del Centre Nacional d'intel·ligència a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Ara, i després de fer-se públic l'informe del GAFI s'ha posat en evidència que el control, portat a terme pel govern espanyol, no només no és adequat, si no que s'han incrementat el volum d'operacions fraudulentes a l'Estat. En concret, segons l'informe, ens trobem amb àmbits puntuals de poc control que s'han convertit en reductes de blanqueig de diners com ara despatxos d'advocats, immobiliàries, casinos, joiers, antiguitats i obres d'art, entre d'altres.

En aquest sentit, Solbes ha anunciat la creació d'un organisme de coordinació per ocupar-se d'aquests àmbits abans esmentats i ha recordat que, el passat mes de juliol, es va aprovar l'aplicació de la directiva europea sobre el blanqueig a Espanya. El ministre, que ha compartit amb el senador Gasòliba la seva preocupació per aquest tema, s'ha compromès a incrementar l'àmbit d'actuació tant pel que fa a recursos humans com tècnics.

Gasòliba ha insistit en el fet que "els governs de països de primera línia com Alemanya, Holanda i Gran Bretanya han establert acords amb empreses del sector privat per col·laborar, de manera conjunta i objectiva, en l'elaboració d'una auditoria anual externa que contribueixi a que els respectius executius siguin més eficaços i rigorosos en la lluita contra el blanqueig".