2.10.06

Cal anar posant ordre a l'excés de normes i guies d'RSE

En el temps relativament breu en què la Responsabilitat Social de les Empreses ha entrat en escena i ha adquirit carta de ciutadania entre els models, marcs o enfocaments de gestió, han aparegut multitud de normes, guies, iniciatives, marcs de reporting, que han arribat a provocar una certa confusió.

La proliferació és natural i ha de ser benvinguda perquè no deixa de ser un senyal de l'interès que l'RSE mereix i de l'esforç de recerca, experimentació i adequació que es fa per trobar les fórmules i codificacions més adients a cada realitat i sector.

Tot i així, si volem avançar vers una etapa de major consolidació i maduració caldrà superar aquesta gran diversitat per la via d'una certa convergència o bé forçant una certa selecció natural, ja que més de 300 propostes vigents no aporten la riquesa de la diversitat sinó la dificultat de poder establir un marc de comparabilitat que permeti posar en valor unes polítiques i pràctiques i impactes que siguin d'alguna manera codificables. [...]

continuar l'article al newsletter de setembre

Canal Solidari es fa ressó d'aquest article: català castellà
L'organització argentina ComunicaRSE reprodueix aquest article