20.5.14

[ARTICLE] Té forma geomètrica la Responsabilitat Social?

Avui fa 10 anys que va néixer el domini www.responsabilitatglobal.com, com comprovo a la pàgina de registres:
Domain Name: RESPONSABILITATGLOBAL.COM
Creation Date: 21-may-2004

La creació de la marca es deu a Antoni Gutiérrez-Rubí, amb qui en aquell moment inicial compartíem la gestió d'aquesta iniciativa, amb les sengles marques Responsabilitat Global i Responsabilidad Global. Actualment la versió en castellà no té versió diferenciada sinó que apunta cap a la selecció d'entrades en llengua castellana de l'edició única del blog per mitjà de l'etiqueta http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/[es].

Substituir el terme "social" per "global" per a donar lloc a una identitat va ser una bona tria per les següents raons:
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit d'integral, que afecta la totalitat de l'organització i fins i tot es projecte en la cadena de valor, amunt i avall.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que afecta a totes les dimensions de l'empresa (financera, comercial, processos, aprenentatge...) i tots els cinc vectors d'impacte (econòmic, laboral, ambiental, social, bon govern).
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit d'esfera d'influència que va més enllà de la cadena de valor i integra tots els grups d'interès.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que afecta totes les organitzacions, grans i petites, mercantils, públiques, o no lucratives.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit de repte mundial, que afecta totes les regions del món, del Nord i del Sud.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que posa el focus en les organitzacions però requereix una expansió vers els valors i compromisos de les persones que en formen part.
Finalment, em fa l'efecte que si hagués de donar una forma geomètrica a l'ètica triaria un triangle, potser per influència de com es representa la divinitat, però en tot cas amb la idea que la forma ha de estar sòlidament fixada al terra per una base recta, símbol d'allò que és estàtic, immutable.

Per contra, si hagués de representar la responsabilitat social, triaria un cercle, ja que entenc l'RSE com un procés, com una capacitat adaptativa de les organitzacions a les inquietuds del context, de l'entorn, dels grups d'interès, com una adaptació a l'evolució permanent que el futur sostenible ens demana. La responsabilitat social també seria global en aquest sentit més primigeni d'una globalitat que prové de globus.

Ja que he donat forma gràfica a l'ètica i a la Responsabilitat Social, i atès que l'ètica és -junt amb la sostenibilitat- el valor fonamental de l'RSE, segurament la millor representació gràfica que les integri a totes dues seria un triangle que es dota d'un cercle en el seu exterior, fent una aproximació a l'RSE com una metodologia que posa en moviment un valor.

El logotip de Vector 5, l'empresa que vam crear fa un parell d'anys, mostra aquest model de manera estilitzada, i mostrant una intenció en forma de fletxa, és a dir, de vector que marca un recorregut a fer, un gap a superar, un repte a assolir.

De fet, quan optem per referir-nos als cinc vectors amb aquesta denominació de vectors i no com a dimensions o àmbits, és precisament per donar-los aquesta idea de moviment, de projecció, de progrés. Parlar de dimensió ambiental, social, etc., està molt bé per una memòria en la qual es pretén classificar les informacions, però quan posem el focus no en la rendició de comptes sinó en la gestió, preferim parlar de vectors.