18.5.14

[ARTICLE] 'Responsabilitat' s'escriu en majúscules, en cursiva, en plural...

Recupero un fragment de la comunicació que vaig fer per 1r Congrés de Comptabilitat i Direcció de l'ACCID (2005) per a convertir-lo en article:

L'RSC és la necessària coherència de la responsabilitat. És la responsabilitat aplicada al conjunt de l'organització, i d'una manera estratègica. Fins i tot anant més enllà de la pròpia organització, incorporant-la en tota la cadena de provisió, en les relacions amb proveïdors, subcontractistes... I l'empresa passa a ser sensible al que li transmet l'entorn. Molt especialment a un ciutadà–consumidor que no només observa i pensa, sinó que pren consciència del seu poder de plantar cara a les empreses que no integrin les noves sensibilitats de la societat. És així que avui en dia... 

a)    responsabilitat’ s'escriu en majúscules.
Ja és important, rellevant, i suscita expectatives. Ha esdevingut un enfocament de gestió que és a l'agenda d'un nombre creixent de persones d’alta direcció. El 85% dels directius i inversors es plantegen la RSC com una consideració "central" a l’hora de la presa de decisions en matèria d’inversió, el doble que cinc anys enrere  (segons estudi de Oracle i The Economist).

b)    responsabilitat’ s’escriu en cursiva.
Es mou, s’està desenvolupant, està en curs de trobar les seves bones pràctiques, les pràctiques més adequades a cada model empresarial. Està ampliant la seva casuística en paral·lel a la seva expansió.

c)     responsabilitat’ s'escriu en plural.
El concepte RSC comporta una visió col·laborativa, multilateral, de relació amb els partprenents[1] que té qualsevol organització. I la responsabilitat de les organitzacions davant de les parts passa a ser responsabilitat de les parts respecte de l'organització.

d)    responsabilitat’ opera com factor exponencial.
La responsabilitat de les empreses, les organitzacions socials, les administracions, els proveïdors, els clients, ... actua sinèrgicament, creant una societat més responsable. Perquè un ens no pot exercir plenament la seva responsabilitat si no ho fa en un context, un país, suficientment responsable.

e)     responsabilitat’ no es modifica per un adverbi de lloc.
‘Aquí’ o ‘allí’ no són factors que hagin de modificar els valors i les actituds de responsabilitat de les persones. No té sentit que una persona hagi d'aparcar els seus valors quan entra per la porta de l'empresa.

f)     responsabilitat’ també es conjuga en primera persona.
La responsabilitat de les organitzacions passa per la responsabilitat de les persones. No hi ha autèntic compromís que no tingui una vocació personal. El ‘jo’ responsable s'articula en relació amb un ‘nosaltres’ que equival a les esferes de socialització: l'empresa, la comunitat, la família... també les associacions.

g)     responsabilitat’ te més de sintaxi que de semàntica.
No és tant un recull d’accions com una manera de relacionar-se entre les parts. Una acció no val tant pel que és sinó pel que aporta en un marc relacional.

h)    responsabilitat’ es concilia amb una equació.
P(l) = P(s) = P(f)
La Persona en funció de l’entorn Laboral equival a la Persona en funció de l’entorn Social, que equival a la Persona en funció de l’entorn Familiar

i)      responsabilitat’ és, finalment, un discurs.
Correspon a una articulació discursiva, tant pel sentit filosòfic com per la imbricació en l’organització des d’un punt de vista integral i estratègic.


[1] Els qui prenen part en l’interès de l’organització, stakeholders. En el marc d'un conferència sobre RSC a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials (13-12-04), l’autor de la comunicació, va formular la proposta del neologisme ‘partprenent’, per referir-se a les parts interessades de l'organització. Aquest mot, que equivaldria a l'anglès 'stakeholder', podria alternar amb 'parts interessades', 'grups d'interès', 'cointeressats', o altres formes de referir-s'hi, però dotant la disciplina de la RSC d'una paraula clau que expressi nítidament aquest concepte en català (podeu consultar article justificatiu a www.responsabilitatglobal.com)

Nota publicada en aquell moment presentant la comunicació i el Congrés:
3.5.05 El 1r Congrés de Comptabilitat i Direcció abordarà la RSC 

Els dies 26 i 27 de maig de 2005 se celebrarà a Barcelona el I Congrés Català de Comptabilitat i Direcció que organitza l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció). El Congrés comptarà amb una sèrie de conferències i ponències realitzades per professionals de primer nivell tant de l'àmbit acadèmic com del professional.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global i expert en gestió estratègica mitjançant Balanced Scorecard, ha estat escollit pel Comitè Científic per a desenvolupar una comunicació sobre la Gestió estratègica de l'RSC. La comunicació tindrà lloc divendres 27 de maig a partir de les 10 hores.

La seva ponència partirà del sentit de l'RSC en el context de la nova societat de la informació, del coneixement, del risc, de la complexitat, relacional.... Les organitzacions millor adaptades a aquest context integren aquest nou enfocament de gestió, l'RSC, d'una manera progressivament més estratègica, diluint-la formalment en el nucli del negoci com una dimensió integrada en la creació de valor de l'empresa del segle XXI.

Canyelles proposa la integració de l'enfocament RSC en el Quadre de Comandament Integral: "la sublimació de la RSC estratègica és la capacitat de concebre la seva aportació no solament en termes de minimització del risc o de maximització de les oportunitats, sinó de desplegament sinèrgic en el mapa estratègic de creació de valor per a l'empresa i per als diferents "stakeholders" amb una gestió per mitjà d'eines estratègiques com el Quadre de Comandament Integral."