8.5.14

I tu, ja fas voluntariat?

Es calcula que a Catalunya un 13% de la població major de 16 anys dedica part del seu temps lliure a fer de voluntari, aproximadament unes 670.000 persones una dada que creix amb els anys.

La vida associativa i el voluntariat han estat i són un instrument de primer ordre per a la vertebració de la societat catalana. Associar-se és gairebé una necessitat des de fa més de 200 anys, quan amb l’arribada de la industrialització va començar l’auge dels ateneus, les societats, els casinos i els orfeons, entre entitats que naixien amb una voluntat social, recreativa i cultural. Des de fa més de dos segles són espais de democràcia i de cohesió social.

El voluntariat. Una definició de voluntariat a grans trets podria ser: «el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi». Però precisament, el gran nombre d’associacions i el volum de voluntaris que mobilitzen, fan que aquesta definició resulti parcial: cal abordar-la des de diferents enfocaments i des de diferents àmbits, tal i com s’explica al document El Voluntariat a Catalunya.
publicat per la Taula d'Entitats del Tercer Sector amb autoria de Josep Maria Canyelles.

L’any 2001, l’Institut Català del Voluntariat publicava un informe comparatiu que comptabilitzava i segmentava la població en funció del tipus de voluntariat i n’analitzava el comportament. D’aquest informe se n’extreu que: un 7% dels catalans són voluntaris permanents, és a dir, que presten treball voluntari en un organització estable de manera continuada. Un 4,8% són voluntaris per projecte, és a dir que s’adhereixen a una campanya o programa concret i es desvinculen de l’entitat en acabar. I l’1,3% dels catalans ha combinat o combina els dos tipus d’accions.

Quant de temps destinem a fer voluntariat? Segons l’Enquesta de l’ús del temps publicada l’any 2011 per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) un12,8% de la població de Catalunya ha realitzat alguna tasca de voluntariat durant el mes en que es va dur a terme l’enquesta. Les principals tasques tenen a veure amb l’esport o l’assistència social. Són el 0,9% dels catalans els que dediquen 2 hores i 30 minuts diaris a treballs voluntaris al servei d’una organització i un 3,2% de la població dedica temps lliure a activitats participatives. També cal destacar és que l'àmbit metropolità és on es registra una participació més baixa en tasques de voluntariat i reunions.

A partir de: xarxanet.org. Entitat redactora: Federació Ateneus de Catalunya

0 comentaris: