5.5.14

La responsabilitat social al BIZ Barcelona

  • El BIZ Barcelona abordarà la responsabilitat social dels emprenedors i les microempreses.
  • Josep Maria Canyelles parlarà de com pot suposar un element diferenciador i de desenvolupament d'un model d'empresa sostenible. 
  • Tres empreses oferiran les seves experiències i bones pràctiques.

El taller sobre “gestió responsable: La resposta a les noves realitats comercials” es celebrarà el dia 5 de juny de 13:00h a 14:00h i comptarà amb la presència de tres empreses catalanes que explicaran la seva experiència en la gestió responsable

Els dies 4 i 5 de juny, a la Fira de Barcelona Recinte Montjuic, es celebrarà una nova edició del saló BIZ destinat a empreses autònoms i emprenedors.

GESTIÓ RESPONSABLE: LA RESPOSTA A LES NOVES REALITATS COMERCIALS
Benvinguda
  • Sr. Xavier López, director general d’Economia social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d'Empresa i Ocupació
La responsabilitat social element diferenciador
  • Sr. Josep Maria Canyelles, expert en RSE, soci consultor de Vector 5 · Excel∙lència i Sostenibilitat
Taula d’experiències empresarials 
  • Sr. Alfred Capdevila representant de René més que electrodomèstics.
  • Sr. Miquel Noguera, representant de Sweet Centre Mataró
  • Sr. Josep Maria Serrat, representant de Serrat Agrocuina Vall Bas
Data: 5 de juny de 2014
Lloc:  Recinte Montjuïc. Fira de Barcelona
Horari: de 13:00h a 14:00h
Inscripcions gratuïta a través de: rscat@gencat.cat
Sessió organitzada per: Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom