7.11.12

Resultats de l'enquesta empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre un nou Estat per a Catalunya

Hi participen 802 companyies representatives del teixit empresarial català.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha encarregat a una firma especialitzada en estudis d’opinió una enquesta sobre el parer dels empresaris en relació als escenaris sobre els que desenvoluparan els seus negocis. L’informe és fruït de l’encàrrec acordat pel darrer Ple de la Cambra.


Resultats de l’enquesta empresarial sobre els escenaris político-econòmics de Catalunya
 • La Cambra encarrega l’informe a una empresa especialitzada en estudis d’opinió. Hi participen 802 companyies representatives del teixit empresarial català. 
 • La mostra engloba grans, petites i mitjanes empreses. 

Barcelona, 7 de novembre de 2012 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha encarregat a una firma especialitzada en estudis d’opinió una enquesta sobre el parer dels empresaris en relació als escenaris sobre els que desenvoluparan els seus negocis. L’informe és fruït de l’encàrrec acordat pel darrer Ple de la Cambra. 

La mostra ha estat realitzada per l’Institut DYM durant la darrera setmana d’octubre i ha consistit en enquestes telefòniques a un total de 802 empreses de tota Catalunya, dividides en grans, petites i mitjanes. 

Les respostes han procedit de propietaris, socis, directors, gerents, sots-directors i directius de les citades empreses. Els resultats s’han dividit per sectors d’activitat i representen una rigorosa mostra sobre l’opinió de l’empresariat d’arreu del país. 

En concret, els empresaris han respòs a tres preguntes, amb diferents opcions de resposta, i que es resumeixen a continuació: 

1a pregunta: Quin percentatge aproximat de les vendes de la seva empresa te per destí Catalunya, la resta de l’Estat i l’estranger?
 • El 64,2% de les empreses consultades concentren les seves vendes de béns i serveis a Catalunya, el 22,5% a la resta de l’Estat i el 13,6% a l’estranger. El sector manufacturer és el més exportador en els mercats internacionals (31,0 %) i a la resta de l’Estat (29,3 %), mentre que la construcció és el més concentrat a Catalunya.
 • Les empreses mitjanes tenen major vocació exportadora (16,8 %), mentre que les grans són les que més venen a la resta d’Espanya (34,4 %).

2a pregunta: Quines creu que serien les conseqüències econòmiques per a la seva empresa en cas d’una Catalunya amb Estat propi integrat dins de la Unió Europea?
 • El 61,8 % de la mostra (6 de cada 10 empreses) opina que una Catalunya amb Estat propi dins de la Unió Europea no tindria conseqüències econòmiques significatives per a la seva empresa o aquestes serien positives (25,4 %). Un 24,3 % creu que les conseqüències serien incertes i només un 13,8 % opina que serien negatives.
 • Per sectors, la construcció és el que preveu unes conseqüències més positives (35,9 %) i la manufacturera, les més negatives (18,5 %).
 • Les respostes positives són inversament proporcionals a la mida de l’empresa (des d’un 37,1% positiu a les micro, fins un 15,4 % a les grans). Les companyies mitjanes i grans són les que registren més respostes negatives (18,9 % i 15,8 %, respectivament).
 • El grau d’incertesa també augmenta amb la mida de l’empresa (31,6 % de les grans, enfront el 19,5 % de les micro).
3a pregunta: En aquests moments, està experimentant més dificultats en les relacions comercials amb socis o clients de fora de Catalunya pel sol fet per representar una empresa ubicada a Catalunya?
 • 9 de cada 10 empreses (89,5%) declaren que en aquests moments no estan experimentant dificultats en les relacions comercials de fora de Catalunya pel sol fet de representar una empresa catalana.
 • El 6,5% diu que sí que està experimentant dificultats amb socis o clients en algunes ocasions, i el 2,2% que tenen dificultats amb molta freqüència.
 • El comerç i la manufactura són els sectors que declaren trobar més dificultats. La resta de serveis i la construcció són els que detecten menys problemes. Per mida de l’empresa les diferències no són prou significatives.

0 comentaris: