24.11.12

Quin sistema electoral proposa cada partit?

Publicat a elDebat.cat
 
Acció per la Democràcia analitza els programes electorals de cada partit per esbrinar què proposen respecte a la gran reforma pendent a Catalunya
 
Sin títuloOctavi-August Grau. Secretari d’Acció per la Democràcia
 
Com hem comentat repetidament a aquesta secció d'El Debat, Catalunya no disposa d’una llei electoral pròpia. Fa 32 anys que les eleccions al Parlament de Catalunya es regeixen per legislació provisional i, amb caràcter supletori, per la legislació espanyola.

Evidentment, això ha forçat als partits polítics a presentar moltes propostes de sistema electoral al llarg dels darrers anys. Amb cada convocatòria electoral renaixia l’interès per la llei electoral.

Què diuen els partits aquesta vegada?
La bona notícia és que als programes electorals de tots els partits amb representació parlamentària hi figura la llei electoral de Catalunya. Això és especialment important donat que en altres convocatòries electorals això no era així.

Es proposen dos models: el sistema alemany (“sistema de representació proporcional personalitzada”) i les llistes desbloquejades. Veiem a continuació quins partits defensen cada opció.

El sistema alemany: acord entre PSC i CiU
La gran novetat d’aquestes eleccions és la coincidència, per primera vegada, de PSC i CiU en el mateix sistema electoral. Si bé Unió ha defensat des de sempre –sense gaire afany, però– el sistema electoral alemany, no va ser fins fa pocs anys que aquest sistema va figurar com a proposta al programa de Convergència i Unió. El PSC havia defensat històricament genèricament el principi “una persona, un vot”, sense entrar en gaires consideracions més.

Recordem que amb el sistema electoral alemany l’elector disposa de dos vots: un per a una llista electoral i un altre per a un candidat elegit a la seva circumscripció. El nombre final de diputats que obté un partit depèn del resultat del vot de llista.

CiU presenta el sistema electoral com una de les “estructures d’Estat” que ens han de permetre arribar a l’“Estat propi”. Per tal d’“enfortir la credibilitat de les nostres institucions”, Convergència i Unió introdueix al seu programa un capítol dedicat a la “regeneració política” i al “lideratge”.

Al punt tercer d’aquest capítol es planteja la llei electoral, que ha de “representar i garantir la pluralitat del conjunt del territori, tot reforçant la participació democràtica”. S’esmenta que cada comarca haurà de disposar d’un diputat com a mínim, fet que implica que la circumscripció uninominal més gran serà la comarca.

El PSC dedica una reflexió de més abast al sistema electoral. Per tal de recuperar “el vincle entre els ciutadans i les institucions” proposa millorar la democràcia, fet que implica aprovar una llei electoral, entre altres mesures.

Sobre la base de la idea “una persona, un vot”, es planteja un sistema alemany amb una llista única per tot Catalunya. Això s’assembla molt al sistema electoral dels 'länder' alemanys. El vot a partir dels 16 anys serviria per millorar la participació.

El procés per elaborar la llei electoral és una de les singularitats del programa del PSC: es proposa “un gran procés deliberatiu de la ciutadania” que hauria de “recollir les expectatives dels catalans i les catalanes envers els seus representants polítics, els sistemes d’elecció i de retiment de comptes”. Eventualment, en funció de les conclusions del debat mantingut, es pot “demanar una consulta referendària respecte els termes més essencials del debat”.

Les llistes desbloquejades
Quatre partits defensen les llistes desbloquejades, amb circumscripcions diverses. En el cas d’Esquerra Republicana, el capítol dedicat a la llei electoral de Catalunya recull una gran quantitat de propostes relacionades amb la representació, la participació i la transparència.

El sistema electoral que proposen, que coincideix força amb el resultat de l’informe encarregat l’any 2007 a un grup d’experts, es basa en les llistes desbloquejades aplicades a circumscripcions que coincideixen amb el projecte de vegueries.

Iniciativa per Catalunya defensa un sistema electoral “que millori la proporcionalitat”, que es concretaria en llistes desbloquejades garantint “que tots els vots valen el mateix”. Solidaritat Catalana per la Independència coincideix en la proposta de llistes desbloquejades.

Ciutadans dedica un capítol a la “regeneració democràtica” i parteix d’una reflexió molt punyent: la “partitocràcia” en la que hem caigut ens obliga a prendre mesures per “ser rigorosos en la separació de poders” i “apropar la política al ciutadà, fent-la més representativa”. La proposta de sistema electoral coincideix plenament, en la seva formulació, amb la d’Iniciativa: “Llistes desbloquejades que millorin la representativitat dels ciutadans, augmentant la proporcionalitat i fent que un vot valgui igual a qualsevol lloc de Catalunya”.

El Partit Popular, a favor del màxim consens possible
El Partit Popular dedica un capítol a la “regeneració democràtica”, on es pot trobar un esment a la llei electoral: “Redactarem i aprovarem, amb el màxim consens possible, una llei electoral de Catalunya”. Aquest esment, força indefinit, explica que hagi tingut molta més notorietat la proposta de reduir un 20% el nombre de diputats del Parlament de Catalunya.

El Partit Popular ha tingut un paper discret en anteriors debats públics sobre la reforma del sistema electoral, que han protagonitzat PSC i CiU. La seva posició actual a favor del màxim consens pot ajudar a aconseguir la reforma del sistema electoral a Catalunya.

La llei electoral, punt comú dels programes electorals
Cal dir que és una novetat molt rellevant el fet que tots els programes esmentin la llei electoral i que, a més, s’hi trobin propostes força definides. Encara que sembli elemental que els partits han de prendre en consideració aquesta qüestió, no sempre ha estat així.

El consens PSC-CiU és una altra gran novetat que, de ben segur, tindrà efectes molt importants durant la propera legislatura. El canvi del sistema electoral és el canvi de les regles del joc dels partits polítics. Això significa que cal assolir un consens molt ampli que no margini a cap força política. El primer d’aquests acords és entre PSC i CiU, que han estat els dos grans partits de govern de Catalunya.

Les propostes dels altres partits, tot i que diferents del que PSC i CiU defensen, parteixen de principis molt clars. En aquest sentit, sembla superat el debat basat en la defensa pura i simple dels interessos electorals de partit. Malgrat les diferències, els programes reflecteixen un punt de partida clar: la regeneració de la democràcia, l’enfortiment de la credibilitat de les institucions, millorar la representació, reforçar el vincle entre ciutadans i electes, la regeneració política... A Acció per la Democràcia resumim aquests objectius en un sol concepte: la millora de la qualitat de la democràcia.

Esperem que la legislatura que aviat començarà serveixi per canviar el sistema electoral de Catalunya i posar fi a l’actual buit legislatiu. I sembla clar que els partits plantegen el debat de la millor manera possible: a favor de la democràcia.