26.11.12

Presentació del Col·lectiu Wilson


  • He subscrit el Manifest del Col·lectiu Wilson
El Col·lectiu Wilson està format per sis acadèmics catalans dels àmbits de l’economia i de la ciència política que, preocupats per la deriva que ha adoptat el debat en curs sobre la possible autodeterminació de Catalunya, hem decidit unir esforços per contribuir que els ciutadans de Catalunya tinguin l’oportunitat de decidir el seu futur lliurement, sense por ni amenaces, i amb la millor informació possible.

Pol Antràs (Doctor pel MIT) Catedràtic de Harvard University
Carles Boix (Doctor per Harvard University) Catedràtic de Princeton University
Jordi Galí (Doctor pel MIT) Investigador Sènior del Centre de Recerca en Economia Internacional
Gerard Padró i Miquel (Doctor pel MIT) Catedràtic de la London School of Economics
Xavier Sala i Martín (Doctor per Harvard University) Catedràtic de Columbia University
Jaume Ventura (Doctor per Harvard University) Investigador Sènior del Centre de Recerca en Economia Internacional

El Col·lectiu Wilson és políticament plural: els seus membres tenim opinions diferents pel que fa al funcionament de l'economia o sobre els criteris que han d'estructurar les normes de convivència política i social. Tanmateix, hem assolit un consens al voltant dels següents catorze punts.

Els Catorze Punts del Col·lectiu Wilson

El Col·lectiu Wilson pren el nom i s’inspira en el president nord-americà i premi Nobel de la Pau Woodrow Wilson (1856-1924), qui va proclamar: “[...] Cal respectar les aspiracions nacionals; avui en dia els pobles només poden ser dominats i governats amb el seu consentiment. L'autodeterminació no és una expressió qualsevol. És un principi imperatiu de l'acció política que, a partir d'ara, cap estadista pot arriscar-se a ignorar. [...]” El respecte a l’exercici de l’autodeterminació va ser recollit a la Carta Fundacional de les Nacions Unides i ha estat reafirmat en diverses ocasions pel Tribunal Internacional de Justícia. Entenem que contribuir a la seva defensa i a la seva articulació pacífica i racional és una tasca irrenunciable en aquests moments.

Els membres del Col·lectiu Wilson hem decidit posar els nostres coneixements al servei dels ciutadans de Catalunya per analitzar i contrastar els treballs, els estudis i les afirmacions que es presentin a partir d’ara, i difondre la nostra opinió a la nostra pàgina web (www.wilson.cat) i al nostre compte de Twitter (@col_wilson). El Col·lectiu Wilson no accepta ajuts, subvencions ni patrocinis de cap institució, pública o privada.