5.4.12

Christian Felber, a "Singulars"

Aquest febrer, parlàvem de Christian Felber a Responsabilitat Global. Ara el podrem sentir al programa Singulars del Canal 33 de Televisió de Catalunya, dimarts 10 a les 22.40

Christian FelberAutor de la teoria de l'Economia del Bé Comú, que capgira l'actual model econòmic en crisi profunda.

Christian Felber
Dimarts, 10 d'abril,  "Singulars" té al plató un home intel·lectualment inquiet, un humanista capaç de passar de la filologia a l'economia amb el mateix rigor analític. Té 40 anys, és austríac i es diu Christian  Felber. L'any 2010 va elaborar una teoria, la de l'Economia del Bé Comú, que capgira l'actual model econòmic en crisi profunda.

Felber ens diu que l'Economia del Bé Comú es fonamenta en els mateixos principis que regeixen les relacions interhumanes: confiança, cooperació, codeterminació, solidaritat i acció de compartir.

Partint d'aquesta premissa bàsica, tot el marc econòmic i polític fa un gir radical i passa d'estar edificat sobre els principis de competència i afany de lucre, a sustentar-se en els de cooperació i solidaritat. El concepte d'èxit empresarial ja no es basa només en el benefici financer, sinó en la contribució al bé comú.

I com es mesura el bé comú? Doncs, la contribució de les empreses al bé comú es valora segons el rendiment social, ecològic, democràtic i de justícia distributiva.

L'èxit empresarial ja no es mesura exclusivament en termes monetaris o d'enriquiment ràpid, sinó que es valora en funció del que aportin les empreses al bé de la comunitat. Si l'activitat d'una empresa s'ajusta a criteris ecològics i de justícia distributiva, aquesta empresa es veurà beneficiada amb incentius i avantatges legals com ara reducció d'impostos o crèdits a interès reduït.

El benefici financer deixaria de ser l'única finalitat i les empreses podrien dimensionar-se lliurement en la seva mida òptima. El creixement desmesurat i sense límits en què hem viscut fins ara deixaria de tenir sentit.

Christian Felber ens donarà tots els detalls d'aquest nou model econòmic.

Actualment professor a la Universitat d'Economia de Viena, Felber és llicenciat en Filologia Romànica i ha fet estudis de ciències polítiques i sociologia.

És membre fundador del moviment antiglobalització "Attac Àustria".

0 comentaris: